Vizualizace dat a rendering

Vizualizace dat a rendering

Kompletní služby digitálního designu a A-class modelování splňující nejvyšší požadavky na kvalitu.

Vytváříme naprosto reálný pohled na produkt již v době, kdy existuje pouze v hrubých datech nebo v hlavě designera. Překonáváme limity představivosti a umožňujeme všem realisticky vidět věci, které teprve vznikají.

Virtuální realita umožňuje (na rozdíl od monitoru či promítacího plátna) cítit skutečné proporce modelu. Dovoluje reálnou kontrolu ergonomie – dosahy či viditelnost na konkrétní místa (servisní přístupy, výhled z kabiny, prostor obsluhy). Během zobrazení lze libovolně skrývat části objektu, nahlížet dovnitř a rozpohybovat ho.

V případě kombinace 3D brýlí a promítacího plátna vzniká prostor pro otevřenou diskuzi všech zúčastněných.

Oblasti renderingu

 • Virtuální realita
 • Vizualizace dat

Vstupy pro vizualizaci dat

 • datový vstup (CAD data)
 • materiálová knihovna
 • fotografie prostředí
 • přání zákazníka

Činnosti při vizualizaci dat

 • zpracování dat s přípravou na přidělení materiálů a vlastností
 • vytvoření prostředí pro vizualizaci
 • vytvoření renderu
 • příprava místnosti pro VR prezentaci

Výstupy vizualizace dat

Virtuální realita:

 • zobrazení modelu ve skutečném měřítku (3D brýle)
 • interaktivní prohlídka bez nutných znalostí CAD
 • ověření ergonomie (dosahy, viditelnost, servisovatelnost)

Vizualizace dat:

 • vytvoření dokumentace výrobku dříve než fyzicky existuje
 • použití renderu ve velmi raných fázích projektu (retuš)
 • prezentace před uvedením na trh (Sales, Marketing)
 • stylizování výrobku podle potřeb zákazníka
 • využití efektů jako zprůhlednění pro zobrazení vnitřních částí