VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA - AKREDITOVANÁ LABORATOŘ

ENGLISH VERSION HERE.

PŘEHLED TYPŮ ZKOUŠEK VÝVOJOVÉ ZKUŠEBNY.

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 dle ISO/IEC 17025:2018. Zaměřujeme se na podporu výrobců a jejich dodavatelů v oblasti vývojových zkoušek včetně vývoje a výroby zkušebních přípravků a na podporu výrobní kvality převážně pro oblast automobilového průmyslu.

Jsme zaměření především na komponentní zkoušky vlivu prostředí a materiálové zkoušky. Rádi budeme Vaším partnerem schopným vyvinout a validovat nové metody zkoušení včetně návrhu a výroby zkušebních přípravků. Hlavní náplní naší činnosti jsou komponentní zkoušky dílů a zkoušky sestav pro automobilky nebo jejich dodavatele.

Máme více jak 15 letou zkušenost s oborem vývojových zkoušek, naší předností je vysoká odbornost a rychlá odezva na zákaznické požadavky. Podporujeme naše zákazníky jak v drobných specifických vývojových projektech, kde jsme schopni navrhnout a validovat i nové zkušební metody, tak i v oblasti realizace celých validačních plánů. Dokážeme podporovat zákazníky i díky naší znalosti specifických procesů v automotive vývoji. Naši odborníci přímo působí i ve vývojových odděleních u zákazníků. Spektrum zkoušených dílů je velice široké, mezi typické oblasti patří: Exteriérové a interiérové plastové díly, strukturální díly, světla, elektronika, kabelové svazky, senzory, aktuátory, DPS. Oblastí působnosti je převážně testování vlivu prostředí – vlivy mechanické, klimatické, korozní, solární, elektrické a mnohé další. Naše skupina materiálových zkoušek se specializuje na určování vlastností převážně v oblasti polymerních materiálů.

Mezi naše zákazníky patří široké spektrum dodavatelů v automobilovém průmyslu i samotné automobilky, mezi které patří například VOLKSWAGEN, BMW, DAIMLER, PSA a další. Mezi vývojová oddělení, ve kterých u zákazníků přímo působíme, patří mimo jiné ŠKODA AUTO a.s.

Na naší práci nás baví především její pestrost, spolupráce s různorodými zákazníky a skutečnost, že se podílíme se na vývoji nových automobilů a jejich dílů. Tvoříme skvělý kolektiv, kde všichni milujeme techniku a chceme pochopit její fungování. Uplatňujeme naše odborné znalosti a dále se odborně vzděláváme.

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY

Solární simulace s metal-halidovými lampami (DIN 75 220, PR 306.4, PR 306.5)

SOLÁRNÍ SIMULACE, ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, URYCHLENÉ STÁRNUTÍ S XENONOVÝMI OBLOUKOVÝMI LAMPAMI

 • ISO 4892-2,DIN 75 202 PV 3929, PV 3930, PV 1303, PV 1306, PV 1502, SAE J 2527, SAE J 2412, SAE J 1960, GMW 14162, D27 911 / D27 1389, ASTM D7869, AA-0235, VCS 1027,3379
 • testování plochých výřezů z dílů (80 x 30 mm nebo 150 x 70 mm dle typu zařízení)
 • 4 testovací komory
  3x ATLAS XENOTEST 440
  1x ATLAS WEATHER OMETER Ci4000
 • permanentně běžící testy klimatu Kalahari (Arizona) a Florida

ZKOUŠKY HOŘLAVOSTI – FMVSS 302, DIN 75200, TL 1010, ISO 3795, GB 8410, DBL5307, GS 97038, GMW 3232, D45 1333, VCS 5031,19

Emisní chování

 • fogging – VW 50180, PV 3015, DIN 75 201, SAE J 1756, ISO 6452, VW 50181, GMW 3235, D45 1727)
 • stanovení celkového obsahu uhlíku (GC-FID) – VW 50180, PV 3341, VDA 277
 • stanovení zakázaných látek (GC-MS) – VW 50180, PV 3341
 • pachová zkouška – VW 50180, PV 3900, VDA 270, SAE J 1351, GMW 3205, TPJLR.52.458, VCS 1027,2729
 • stanovení formaldehydu – VW 50180PV 3925, VDA 275

VLASTNOSTI PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ

 • hustota, teplota taveniny, teplota měknutí dle Vicata, obsah popela a skelných vláken

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ (ISO 178, ISO 527-1/2, ISO 179-1)

 • ohybové vlastnosti, tahové vlastnosti, houževnatost – rázová / vrubová

OBLOŽENÍ INTERIÉRŮ A JINÉ POHLEDOVÉ INTERIÉROVÉ DÍLY – TL 226, TL 52388, STJLR.51.5262, GMW 14444

 • odolnosti proti poškrábání – PV 3952, GMW 14688, GS 97034-8 – 9, TPJLR.52.004, TPJLR.52.008
 • odolnost proti poškrábání (Mar resistance test) – PV 3974, GMW 14688, TPJLR.52.004
 • odolnost proti odření – PV 3987, BMW AA-0134, DIN 55654
 • odolnosti proti otěru (suchý, vlhký, chemické látky) – ISO 105-X12, PV 3906, AA-0134, GS 97034-4 – 5
 • odolnost pro chemikáliím – VW 8000, TL 211, TL 226, PV 3964, ISO 16750-5, ISO 2812-1 – 4, TPJLR.52.154, TPJLR.52.155, TPJLR.52.161, TPJLR.52.164
 • odolnost proti pádu koule – PV 3905, PV 3966,
 • klimatické zkoušky – PV 1200, PV 2005, PR 303.5, GMW 14124, TPJLR.52.353
 • odolnost proti vlhkosti a kondenzované vody – ISO 6270-2, GMW 14124, TPJLR.52.351, AA-0213
 • stárnutí v teplotě a chladu – DIN 53497, TPJLR.52.352, TPJLR.52.709, AA-0026
 • solární simulace, odolnost proti UV záření, urychlené stárnutí s xenonovými obloukovými lampami

TESTOVÁNÍ DLE MATERIÁLOVÝCH NOREM VW

 • ABS (TL 527), ASA (TL 52311), PP (TL 52388, TL 52452, TL 52639, VW 44045), POM (TL 52452). PA6 (VW 50125), PA66 (VW 50127) a jiné

ZKOUŠKY VLIVU PROSTŘEDÍ

 

KLIMATICKÉ ZKOUŠKY

 • zkouška vlhkým teplem cyklickým – PV1200, PV 2005A, IEC 60068-2-38 ed.2.0, ISO 16750-4
 • zkouška vlhkým teplem konstantním – IEC 60068-2-67, ISO 16750-4
 • zkouška suchým teplem – IEC 60068-2-2, ISO 16750-4
 • zkouška chladem – IEC 60068-2-1, ISO 16750-4
 • zkouška změnou teploty – IEC 60068-2-14, ISO 16750-4
 • …a mnoho dalších zákaznických norem a specifikací


PODPORA KLIMATICKÝCH TESTŮ

 • napájení a monitoring zkušebních vzorků během testu
 • fotogrammetrické vyhodnocení (systém Tritop)


KLIMATO-MECHANICKÉ TESTY

 • zkoušky mechanické odolnosti za zvýšené / snížené teploty
 • životnostní testy


KOROZNÍ TESTY V SOLNÉ MLZE A TESTY V KONDENZAČNÍ ATMOSFÉŘE

 • korozní zkoušky v umělých atmosférách – ISO 9227
 • test Ka: Solná mlha – IEC 60068-2-11
 • test Kb: Solná mlha, cyklická – IEC 60068-2-52
 • zkouška odolnosti proti vlhkosti – ČSN EN ISO 6270-2, ASTM D 2247-11, GMW 14729
 • …a mnoho dalších zákaznických norem a specifikací


KOROZNÍ ZKOUŠKA PROUDÍCÍ SMĚSÍ PLYNŮ

 • korozní zkoušky v umělých atmosférách při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů – IEC EN 60068-2-60, IEC EN ISO 10062


ZKOUŠKY KRYTÍ

 • stupně ochrany krytem – testy odolnosti proti vniknutí prachu: IP5X, IP5KX, IP6X a IP6KX – IEC EN 60529, ISO 20653
 • stupně ochrany krytem – testy odolnosti proti vniknutí vody: IPX3 až IPX9 – IEC EN 60529, ISO 20653

ELEKTRICKÉ TESTY

 • zkoušky elektrických a elektronických zařízení – ISO 16750-2
 • zkoušky elektrických komponent v motorových vozidlech do 3,5t – LV124, VW80000
 • elektrické zkoušky konektorů – LV214, VW 75174
 • měření izolačního odporu
 • měření průrazného napětí
 • elektrické poruchy způsobené elektrostatickým výbojem (ESD testy)
 • a mnoho dalších zákaznických norem a specifikací
 • přehled elektrických testů

VIBRAČNÍ TESTY

Vibrační testy:

 • vibrace sinusové: na základě IEC 60068-2-6
 • vibrace, náhodné širokopásmové a návod: na základě IEC 60068-2-64
 • kombinované klimatické (teplotní / vlhkostní) a dynamické (vibrace / šoky) zkoušky: založené na IEC 60068-2-53
 • vibrace – smíšený režim: podle IEC 60068-2-80
 • mechanické šoky: podle IEC 60068-2-27
 • silniční vozidla – Podmínky prostředí a zkoušení elektrických a elektronických zařízení – Část 3: Mechanické zatížení: dle ISO 16750-3
 • železniční aplikace: IEC 61373
 • vibrace s plynovým hořákem nebo indukčním ohřevem (do 1000 ° C), vibracemi s teplotními změnami (-70 ° C až 180 ° C), zkouškami S-N únavových komponent, vibracemi do 5000 Hz, analýzou hluku
 • přehled vibračních testů

MECHANICKÉ TESTY

Mechanické testy:

 • servo-pneumatické válce, univerzální zkušební trhací stroj, rotační pohony
 • tahové / tlakové testy (statické, dynamické)
 • měření momentu
 • únavové testy
 • životnostní testy
 • měření sil potřebných pro montáž / demontáž
 • kombinace s teplotou
 • přehled mechanických testů

VÝVOJOVÉ ZKOUŠKY ZAHRNUJÍCÍ NORMOVANÉ A NENORMOVANÉ METODIKY:

NORMY

 • zkoušky dle mezinárodních a národních norem:
  EN, ISO, IEC, MIL, ASTM, DIN, JIS, GB
 • zkoušky dle norem automobilových výrobců:
  VW (PV, VW, TL), Ford (FLTM, WSS, BO, BI, …), Daimler (DBL, MBN), Nissan (NES), Kia (MS), General Motors (GMW, GME, GMI), Renault + PSA Peugeot-Citroën (D, B), Volvo (STD, VCS), BMW (AA, GS, PR, TP, …), Jaguar (TPJLR, STJLR), atd.
 • Jsme smluvně zapojeni a zaregistrováni do systému VW Group Supply.com s využitím „Online-Normentexte“ pro přístup k aktuálním normám a technickým předpisům koncernu VW.
 • Zkoušky podle produktových specifikací.
 • Návrhy zkušebních metodik a postupů na základě zákazníkem definovaných okrajových podmínek.

DALŠÍ SLUŽBY

 • vývoj a výroba zkušebních a měřících přípravků, stavů a zařízení
 • technologické poradenství.
 • vývoj nových zkušebních metodik a postupů.
 • využití numerických simulací – konstrukce přípravků, propočty zátěžových stavů a limitů, teplotní roztažnosti, úprava nevyhovujících dílů, atd.
 • validace numerických simulací.
 • možnost účasti zákazníka při zkoušce
 • kompletní řešení vývoje konstrukčního dílu/sestav
 • jízdní zkoušky, měření v terénu
 • měření u zákazníků

DŮVĚRA A BEZPEČNOST

 • Deklarace zacházení se zkušebními položkami jakožto předměty, které podléhají obchodnímu tajemství.
 • Všechny prostory zkušebny jsou schválené oddělením ochrany technického vývoje firmy ŠKODA AUTO a.s. pro práci na prototypových dílech, sestavách a vozech.
 • Udržovaný systém bezpečnosti informací ISMS, dle norem řady ISO/IEC 27000.
 • Přístup ke zkušebním dílům a postupům je odepřen nepovolaným osobám a ostatním zákazníkům.
 • Metodika zkoušek je pravidelně ověřována mezinárodními porovnávacími zkouškami s ostatními zkušebnami.
 • Zavedený systém řízení kvality dle akreditačních kritérií (zavedený ve všech prostorách zkušebny Altran CZ) dává jistoty, že všechna činnost vykonávaná Vývojovou zkušebnou je kvalitativně na výši a je pravidelně posuzována národním orgánem České republiky.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ISO/IEC 17025 (CZ)

Osvědčení o akreditaci ISO/IEC 17025 Vývojové zkušebny (česky)

STÁHNOUT
Osvědčení o akreditaci vývojové a testovací laboratoře

Osvědčení o akreditaci Vývojové zkušebny - originál přílohy z webu ČIA

(zdroj https://www.cai.cz/?subjekt=1552-altran-cz-a-s)

STÁHNOUT
Originál Osvědčení o akreditaci Altran CZ - ČIA

CERTIFICATE OF ACCREDITATION ISO/IEC 17025 (EN)

Osvědčení o akreditaci ISO/IEC 17025 Vývojové zkušebny (anglicky)

STÁHNOUT
Altran CZ Certificate of Accreditation

REKLAMAČNÍ ŘÁD VÝVOJOVÉ ZKUŠEBNY

STÁHNOUT
Reklamacni řád Vývojové zkušebny Altran CZ

DALŠÍ SLUŽBY ALTRAN CZ

V Altranu nabízíme komplexní řešení nejen pro sektor automotive, a to od Vývojových služeb přes Prototypy a přípravu do sériové výroby po Testování dílů. Díky našim skvělým technikům ve Zkušebních přípravcích dosahujeme přesných měření a zvyšujeme tím přidanou hodnotu pro zákazníka.