Společnost Altran spouští nový strategický plán: The High Road, Altran 2022

 • Plán je založen na využití atraktivního trhu a na přelomových technologiích a digitalizaci napříč odvětvími.
 • Na základě bezproblémové integrace společnosti Aricent zaujímá Altran jednoznačné vedoucí postavení, využívá své působnosti v široké škále oborů a prvotřídní globální model realizace zakázek.
 •  Klienti mohou těžit z rozmanitosti špičkových služeb i optimalizace nákladů na výzkum a vývoj.
 •  Altran jako nový ligový hráč s výraznějším růstovým profilem, s prvotřídním finančním zázemím, který přináší svým akcionářům nadprůměrné výsledky.

The High Road, Altran 2022 - HLAVNÍ STRATEGICKÉ BODY

 • Trh inženýrských a výzkumných a vývojových služeb poroste do roku 2022 o cca 9 % ročně na hodnotu 240 miliard EUR (2017: 155 miliard EUR) a struktura růstu se bude napříč geografickými oblastmi a odvětvími výrazně lišit.
 • Společnost Altran se po akvizici společnosti Aricent zaměří na technologicky vyspělé a vysoce růstové sektory s cílem využít své vedoucí postavení a urychlit růst v Severní Americe, posílit svou pozici jedničky v Evropě a pokusit se o selektivní expanzi v Asii
 • Altran se s využitím rozmanitých modelů inženýrských a výzkumných a vývojových služeb zaměří na rozličné potřeby klientů: běžné inženýrství, špičkové služby a Industrialized GlobalShore©

The High Road, Altran 2022 - FINANČNÍ CÍLE DO ROKU 2022

 • Tržby: cca 4,0 miliardy EUR s konstantní marží
 • Provozní marže: cca 14,5 %
 • Volné cash flow: cca 9 % tržeb
 • Koeficient zadlužení: méně než 1,5x
 • Zisk na akcii: x2 (v porovnání s hodnotou 0,68 EUR na akcii vykázanou v roce 2017)

Londýn, 28. června, Altran, světový lídr v oblasti inženýrských a výzkumných a vývojových služeb (ER&D), dnes představil nový pětiletý strategický plán The High Road, Altran 2022, zaměřený na zlepšení modelu služeb a rozšíření působnosti v klíčových průmyslových odvětvích a geografických oblastech s cílem uspokojit poptávku klientů a dosáhnout přelomových změn v oblasti technologií. Tento plán byl investorům představen na Capital Markets Day, který se konal v Londýně.

Plán The High Road, Altran 2022 vychází z očekávaného růstu trhu služeb v oblasti inženýrství a výzkumu a vývoje v období 2017 až 2022 o cca 9 % ročně z hodnoty 155 miliard EUR v roce 2017 na 240 miliard EUR v roce 2022 s tím, že struktura růstu se bude napříč geografickými oblastmi a odvětvími výrazně lišit.

Transformaci trhu v oblasti inženýrství a výzkumu a vývoje pohání následující faktory:

 • záplava přelomových změn v oblasti technologií spolu s nebývalými změnami, které přináší digitalizace, umělá inteligence, konektivita a autonomizace;
 • zrychlení tempa růstu v oblastech vyspělých technologií, jako jsou software, přírodní vědy, polovodiče a automobilový průmysl, dosahující v USA a Asii dvouciferných hodnot;
 • geograficky nerovnoměrné rozložení talentovaných pracovníků, kdy 60 % rozpočtů na výzkum a vývoj se v současné době vynakládá v USA, západní Evropě a Japonsku, přičemž v těchto geografických oblastech absolvuje 20 % inženýrů;
 • a posun v soustředění výdajů na industrializované služby a služby vysoké hodnoty.

Díky svému novému strategickému plánu The High Road, Altran 2022 budeme využívat příležitosti, které se nám naskytnou v návaznosti na rychlý rozvoj poptávky klientů. Rozšířením své působnosti v rychle rostoucích průmyslových odvětvích a geografických oblastech a zdokonalením svých modelů pro poskytování služeb budeme nadále zlepšovat svůj růstový profil a zároveň zvyšovat marže. Máme výhodu, že jsme první na trhu, že máme velmi talentované pracovníky a rozsáhlé portfolio služeb, a díky tomu jsme schopni stát se preferovaným partnerem společností, které se svými výdaji na výzkum a vývoj řadí celosvětově mezi první tisícovku, a to jak v oblasti špičkových služeb, tak v oblasti služeb v rámci optimalizace nákladů na výzkum a vývoj. Těší nás pokrok v oblasti integrace společnosti Aricent a zpětná vazba klientů; budeme pokračovat ve své činnosti a svým akcionářům přinášet mimořádné výnosy. Dominique Cerutti Předseda a generální ředitel Altran Group

TŘI STRATEGICKÉ OSY A ČTYŘI PŘEDPOKLADY PLÁNU THE HIGH ROAD, ALTRAN 2022

The High Road, Altran 2022 se opírá o tři strategické osy:

 • Nejkvalitnější synergické modely poskytování služeb: Klienti nyní rozlišují mezi (i) činnostmi, které skutečně vytvářejí klientům konkurenční výhodu, a jinými procesy, a dále mezi (ii) činnostmi, které mají bezprostřední dopad na jejich výkonnost, a činnostmi, které takový dopad nemají. Je nutné, aby Altran vylepšil své modely tak, aby odpovídaly specifickým potřebám každého z těchto segmentů. Špičkové služby podpoří růst napříč portfoliem uznávaných značek skupiny v atraktivních oborech, jako např. Cambridge Consultants a Synapse v inovativním vývoji produktů, frog v designu, nebo portfolia skupiny World Class Centers a softwarových systémů. Industrialized GlobalShore© se bude v rámci využití globálních příležitostí opírat o skupinovou síť Global Delivery Centers a nabídne klientům přístup ke své celosvětové základně talentů a cenové konkurenceschopnosti díky zvýšení počtu inženýrů v blízkých a ekonomicky výhodných lokalitách na 25 000 a díky zaměření na industrializaci.
 • Zaměření na odvětví s vysokým růstem: Software a internet, polovodiče a elektronika, automobilový průmysl, přírodní vědy a komunikace nové generace organicky zvýší výnosy v letech 2017 až 2022 o 750 milionů EUR. Tím, jak se některá z těchto odvětví proměňují do podoby základních technologických bloků umožňujících inovace nové generace, jako např. autonomní automobily, internet věcí nebo sítě 5G, vytvářejí významné příležitosti napříč průmyslovými odvětvími.
 • Vedoucí postavení z geografického hlediska: Prokázat vedoucí pozici společnosti Altran v Severní Americe dosažením tržeb v regionu v roce 2022 ve výši 1,2 miliardy USD z hodnoty 800 milionů USD v roce 2017 vybudováním špičkové softwarové projekční firmy a agresivním rozvojem v automobilovém sektoru využitím součinnosti se společností Aricent; posílit vedoucí postavení v Evropě se zaměřením na urychlení organického růstu a zahájit program selektivní expanze v Asii.

Skupina rovněž klade důraz na čtyři provozní předpoklady podporující realizaci strategického plánu:

 • Konvergenční program: postupný a cílený program, který snižuje riziko spojené s realizací stanovené strategie, umožňuje využití synergie a připravuje nasazení společného cílového provozního modelu mezi společnostmi Altran a Aricent. 100 dní po akvizici se potvrdily předpoklady tvořící základy pro cestu k úspěchu z hlediska stability vedení, budování obchodních kanálů, efektivity provozu a budoucí vzájemné součinnosti.
 • Organizace: zdokonalená organizace zaměřená na realizaci činností ve dvou oblastech: Evropa a Severní Amerika, s podporou globálních průmyslových lídrů a mezioborových týmů ve skupině podílejících se na realizaci, transformaci, technologiích a inovacích.
 • Tým vedení: Společnost Altran rozvíjí vedoucí tým složený z velmi různorodých a zkušených manažerů, kteří disponují vzájemně se doplňujícími dovednostmi, podnikatelskou kulturou a rozsáhlými zkušenostmi z oblasti transformace podniků a tento tým je v daném oboru jedinečný. Na tomto rozvoji měla svůj podíl i akvizice společnosti Aricent.
 • Prvotřídnost v provozní oblasti: Skupina opětovně potvrdila, že její nejvyšší prioritou je dosahovat prvotřídních výsledků v provozní oblasti a že jde o hlavní nástroj pro významné zvyšování marže. Jmenovala několik vedoucích pracovníků skupiny, kteří se zaměřují na provozní procesy a realizaci činností. Jednou z bezprostředních priorit bude navýšení zisku dosahovaného v Německu. Společnost Altran posílila svůj německý tým a pro dokončení těchto změn vyčlenila skupinové a další externí zdroje.

FINANČNÍ CÍLE DO ROKU 2022: ZAMĚŘENÍ NA ZISKOVÝ RŮST A SNIŽOVÁNÍ PODÍLU CIZÍHO KAPITÁLU

Očekává se, že realizace strategického plánu The High Road, Altran 2022 přinese:

 • Tržby: cca 4,0 miliardy EUR s konstantní marží
 • Provozní marži: cca 14,5 %
 • Volné cash flow (včetně nákladů na financování): cca 9 % tržeb
 • Koeficient zadlužení: 1,5x
 • Zisk na akcii: x2 (v porovnání s hodnotou 0,68 EUR na akcii vykázanou v roce 2017)

Skupina bude svůj kapitál alokovat rovnoměrně mezi tvorbu hodnoty pro akcionáře, reinvestice do podniku a očekávané daňové a finanční závazky.

 • Finanční politika skupiny bude zaměřena na snižování míry zadlužení s cílem dostat se v roce 2020 pod hodnotu 2,5x a v roce 2022 pod 1,5x. Toho bude dosaženo použitím volného cash flow společnosti na postupné splácení dluhu při zachování pokladní hotovosti v hodnotě vyšší než 250 milionů EUR a odměňování akcionářů v souladu s dřívějšími postupy.

Rozšíření volného cash flow skupiny je podporováno silnými faktory: (i) zvýšení provozní marže, mimo jiné prostřednictvím synergií a úspor nákladů, kapitálová náročnost cca 2 % tržeb, přičemž požadavky na provozní kapitál budou úměrné růstu; (ii) u finančních nákladů se v průběhu času předpokládá snížení, neboť bude dluh splacen a peněžní závazky společnosti Aricent budou každoročně klesat, až v roce 2021 skončí, a daňová struktura bude nakonec upravena s tím, že skupina bude těžit ze zlepšujícího se daňového prostředí.

OD PLÁNU IGNITION 2020 K PLÁNU THE HIGH ROAD 2022

Společnost Altran znovu potvrdila, že skupina kráčí jako samostatný subjekt cestou růstu a zvyšování marže, která by vedla k dosažení cílů předchozího plánu Altran 2020. Ignition.

ŽIVÁ PREZENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

 

PŘEČTĚTE SI VÍCE O STRATEGII The High Road, Altran 2022

 

Press Release

Společnost Altran spouští nový strategický plán: The High Road, Altran 2022

Download
Download

Prezentace

Den kapitálových trhů, Altran

Download
Download