Další silné čtvrtletí Q1 2019, organický růst +8.1% a hospodářský růst +9.2%

  • Tržby za první čtvrtletí ve výši 790,7 milionu EUR, vykázaný růst +26,3 %, organický růst +8,1 % a ekonomický růst +9,2 % oproti 1. čtvrtletí 2018, a to navzdory kybernetickému incidentu v 1. čtvrtletí
  • Vyrovnaný výkon napříč průmyslovými odvětvími a geografickými oblastmi se solidním hospodářským růstem, zejména v Severní a Jižní Americe (+13,7 %) a ve střední Evropě (+ 12,4 %)
  • Rok po uzavření dohody o akvizici společnosti Aricent jsou pobočky Altran Severní Amerika integrovány pod jednotnou značkou Altran
  • Dokončuje se hodnocení dopadu kybernetického incidentu a očekává se, že bude okrajový

Společnost Altran dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2019 konsolidovaných tržeb ve výši 790,7 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o +26,3 %, přičemž organický růst činil 8,1 % a ekonomický růst 9,2 %.

Společnost Altran zahájila rok silným čtvrtletím vycházejícím ze solidního potenciálu obchodního rozvoje, který se projevuje napříč průmyslovými odvětvími a geografickými oblastmi. Kybernetický incident je za námi a jeho finanční dopady budou omezené. Společnost Aricent je nyní z funkčního hlediska integrovaná a celá skupina působí pod jednotnou značkou. Plně se soustředíme na využití svých jedinečných schopností a modelů poskytování služeb k uspokojování různorodých potřeb klientů a dosažení svých střednědobých cílů. Dominique Cerutti Předseda a generální ředitel Altran Group

Konferenční hovor pro investory z USA je ve čtvrtek 25. dubna ve 14.30 SEČ

  • Telefonní číslo: +1 6467224916
  • PIN: 76589131#

Tisková zpráva

Další silné čtvrtletí q1 2019, organický růst +8,1 % a hospodářský růst +9,2 %

Download
Download

Slideshow

Příjmy Q1 2019

Download
Download