ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

 •  

  91 %

  zaměstnanců v trvalém pracovním poměru 

 •  

  80+

  národností 

 •  

  566 477

  hodin se lidé v roce 2017 školili 

Adaptujeme se na změnu

Our people are our most valuable asset. As an employer, we’re dedicated to supporting employee skills, fostering professional development and protecting health and safety. We’re also committed to sustainability. As a global company, we provide our clients with sustainable engineering solutions that tackle the environmental challenges of today.

Angažovaní lidé

Programem Angažovaní lidé přispívá Altran ke zlepšování pracovního prostředí a vytváření společného stylu řízení a kultury po celém světě. Všichni naši zaměstnanci mohou využívat předností rámce definovaného kariérního postupu, kompetenčního mapování, hodnocení a rozvoje. Svou úspěšnost opíráme o angažovanost každého jednotlivce a dbáme o jistoty čestného jednání a pracovní pohody.

Altran Ethical Charter

This charter is designed to unify our employees around a common framework of commitments underpinning group strategy to implement a continuous improvement approach on a daily basis.

Stáhnout

Anti-Corruption Policy

Ethics and integrity are fundamental elements of our principles of action with our suppliers and clients. This commitment is not new. Indeed, in 2009, when Altran signed the UN Global Compact’s 10 Principles, our Group confirmed its willingness to work in compliance with the highest ethical standards when conducting business while respecting human rights, international labor standards, environment and anticorruption legislation. In addition, our Ethical charter emphasizes our engagement towards our partners, employees and the society in general. At all times, wherever you operate, and no matter your position, you should always keep in mind that the service we provide is not just the result of our work, but also of how we achieve it. Ethics and integrity should be in your mind as much as excellence in work performance. Corruption is today’s key concern for our Group as it can jeopardize our activities worldwide. In this respect, we have decided to design this Policy to prevent this specific risk. Our objective is to provide a detailed framework of what is expected from each of us. It should serve as a reference for applying Altran’s values in our day to day work.

Altran Anti-Corruption Policy

This Policy is intended to provide you with rules and guidelines to ensure compliance with anti-corruption laws.

Stáhnout

Bojujeme proti globálnímu oteplování

Projekt Solar Impulse / CSR

První oblet světa se solárním pohonem

Úspěšné lety Solar Impulsu byly řízeny našimi autopilotními systémy.

Pečujeme o veřejný zájem.

V několika zemích podporujeme své lidi k účasti na programech předávání zkušeností zaměřených na získávání veřejného zájmu. Ve Francii se tyto programy zaměřují na témata kultury, solidarity a inovací. V Belgii podporujeme iniciativu Digitalent, která poskatuje mladým lidem šanci vytvářet digitální projekty pod vedením odborníka, zaměstnance Altranu.