ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

 •  

  93 %

  zaměstnanců v trvalém pracovním poměru 

 •  

  80+

  národností 

 •  

  1 181 359

  hodin se lidé v roce 2019 školili 

Adaptujeme se na změnu

Naši lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Jako zaměstnavatel se věnujeme podpoře dovedností zaměstnanců, podpoře profesního rozvoje a ochraně zdraví a bezpečnosti. Zavázali jsme se také k udržitelnosti. Jako globální společnost poskytujeme našim klientům udržitelná technická řešení, která řeší ekologické problémy dneška.

Angažovaní lidé

Programem Angažovaní lidé přispívá Altran ke zlepšování pracovního prostředí a vytváření společného stylu řízení a kultury po celém světě. Všichni naši zaměstnanci mohou využívat předností rámce definovaného kariérního postupu, kompetenčního mapování, hodnocení a rozvoje. Svou úspěšnost opíráme o angažovanost každého jednotlivce a dbáme o jistoty čestného jednání a pracovní pohody.

Altran Ethical Charter

This charter is designed to unify our employees around a common framework of commitments underpinning group strategy to implement a continuous improvement approach on a daily basis.

Stáhnout

Výkaz nefinanční výkonnosti 2019

Altran podává zprávu o sociálních a environmentálních dopadech svých činností v roce 2019

Stáhnout
Altran 2019 nefinanční report

Protikorupční politika

Etika a integrita jsou základními prvky našich principů jednání s našimi dodavateli a klienty. Tento závazek není nový. V roce 2009, kdy Altran podepsal 10 zásad OSN Global Compact, naše skupina potvrdila svou ochotu pracovat v souladu s nejvyššími etickými standardy při podnikání, při dodržování lidských práv, mezinárodních pracovních norem, životního prostředí a protikorupčních právních předpisů. Naše etická charta navíc zdůrazňuje naši angažovanost vůči našim partnerům, zaměstnancům a společnosti obecně. Kdykoli budete pracovat, ať jste kdekoli, bez ohledu na svou pozici, měli byste mít vždy na paměti, že služba, kterou poskytujeme, není jen výsledkem naší práce, ale také toho, jak ji dosahujeme. Etika a integrita by měla být ve vaší mysli stejně jako dokonalost v pracovním výkonu. Korupce je pro naši skupinu dnes klíčovou starostí, protože může ohrozit naše aktivity po celém světě. V tomto ohledu jsme se rozhodli tuto politiku navrhnout tak, aby se tomuto specifickému riziku zabránilo. Naším cílem je poskytnout podrobný rámec toho, co se od každého z nás očekává. Mělo by sloužit jako reference pro použití hodnot Altranu v naší každodenní práci.

Altran Anti-Corruption Policy

This Policy is intended to provide you with rules and guidelines to ensure compliance with anti-corruption laws.

Stáhnout

Bojujeme proti globálnímu oteplování

Pečujeme o veřejný zájem.

V několika zemích podporujeme své lidi k účasti na programech předávání zkušeností zaměřených na získávání veřejného zájmu. Ve Francii se tyto programy zaměřují na témata kultury, solidarity a inovací. V Belgii podporujeme iniciativu Digitalent, která poskatuje mladým lidem šanci vytvářet digitální projekty pod vedením odborníka, zaměstnance Altranu.