VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Altran je akciová společnost řízená správní radou a představenstvem. V červnu 2015 rada jmenovala předsedou správní rady a generálním ředitelem pana Dominique Cerutti.

ALTRAN_MEDIA_LIBRARY_1366

KNIHOVNA MÉDIÍ

ÚDAJE O ČLENECH RADY JSOU K DISPOZICI V NAŠÍ KNIHOVNĚ MÉDIÍ

DO KNIHOVNY MÉDIÍ