LEDELSEN I ALTRAN

Altran er et aksjeselskap ledet av et styre og et lederutvalg. Styret valgte Dominique Cerutti som styreleder og administrerende direktør i juni 2015.

ALTRAN_MEDIA_LIBRARY_1366

MEDIABIBLIOTEK

ALLE BIOGRAFIENE TIL ALTRANS STYREMEDLEMMER FINNES I VÅRT MEDIABIBLIOTEK

SE MEDIABIBLIOTEKET