CAMBRIDGE CONSULTANTS

Teknologibaserte løsninger spiller en avgjørende rolle når bedrifter tilpasser seg dagens markedssituasjon.

Markedet

I alle markeder er det viktig for bedrifter å ta hensyn til tekniske nyvinninger som forandrer alle markedsvilkårene. Hvordan skal bedriften din klare å følge med uten å drukne i dette forvirrende landskapet? Vellykkede bedrifter baserer seg ikke på at nyvinningene skal skje ved et lykketreff. De forstår at de må legge til rette for nye tanker og løsninger, selv om de kan virke radikale ved første øyekast. Jobben vår er å hjelpe dem med å nå målet.

Over

55 år

med innovativ produktutvikling

HVA VI LEVERER

Vi leverer utvikling av engineeringprodukter og tjenester basert på en teknologisk strategi overført til produksjon. Vi tilbyr innovative løsninger med redusert Tid til Marked, økt avkastning på investeringene og redusert risiko.

 • Innovasjon

  Våre kreative prosesser gir grunnlag for din innovasjon, fra strategiske visjoner til produktspesifikke gjennombrudd.

 • Mekanisk engineering

  Vi har ekspertisen og utstyret til å levere en optimal løsning designet for kostnadseffektiv produksjon.

 • Programvare

  Vi utvikler robust programvare i alle størrelser og kompleksitet ved å bruke fleksible prosesser og verktøy.

 • Signalbehandling og algoritmer

  Vår ekspertise gjør oss i stand til å behandle komplekse signaler og bruke data til verdifull informasjon og innsikt.

 • Fysikk

  Mange av våre mest vellykkede produkter er basert på vår ekspertise i fluider, materialer, optikk og anvendt matematikk.

 • Teknologisk rådgivning

  Vår omfattende ekspertise i markeder og prosesser hjelper deg med å bli lønnsom.

 • Menneskelige faktorer og industridesign

  Ved å ta utgangspunkt i menneskene, produserer vi løsninger som brukerne tar imot med åpne armer og drifter på en sikker måte.

 • Elektronikk og ASICS

  Vår elektronikkengineering er basert på systemdesign og er tett integrert med fastvare og programvare, mekatronikk og kontrollsystemer og en lang rekke sensorteknologier.

 • Radio og RF-systemer

  Vi tenker annerledes for å lage nye løsninger slik at du skiller deg ut i den trådløse arenaen.

 • Sensorteknologi

  Vi bruker en rekke teknologier i prosjektene våre for å levere topp kvalitet men samtidig kostnadseffektive løsninger.

 • Innføring av nye produkter

  Vi kan ta din produktdesign hele veien gjennom fullskala masseproduksjon som en del av vår helhetlige produktutviklingstjenester.

 • Syntetisk biologi

  Vi bruker teknologien til å integrere biologi og business slik at du er klar til den neste revolusjonen innen biologisk engineering.

Våre nøkkelfordeler

 • ALTRAN_EMPLOYEES

  Over 700 ansatte i verdensklassen

  leverer flerfaglig teknologisk innsikt i kundens problemer

 • ALTRAN-BEST

  Den aller beste ekspertisen

  i de viktigste teknologiene i våre målmarkeder

 • ALTRAN_TOOLS

  Avanserte prosesser og verktøy

  brukes til å oppnå den raskeste Tid til Markeden

 • ALTRAN_3DPRINTING

  Over 10 000 m²

  fullt utstyrte laboratorier og anlegg for prototyper

 • ALTRAN_RESEAU

  Tverrfaglig ekspertise

  overføres effektivt mellom sektorer