CONSULTING

Innovativ digital teknologi og komplekse tilsynsregler, prispress og hurtigere inntjeningstid tvinger selskaper til å tenke nytt i alle bedriftsledd.

Hvorfor Altran?

Vi lever i en innovasjonsdrevet verden der tradisjonell handel og teknologi ikke lenger gir bedriftene det de trenger for å holde seg i tet.
Altran hjelper deg med å angripe disse utfordringene ved å levere sin omfattende ekspertise kombinert med bred forståelse av sektoren og kjernekunnskaper i innovasjon, drift og teknologi der engineering ligger i bunn som en gjennomgående rød tråd.

Angripe dagens utfordringer i handel og teknologi med grunnlag i et engineeringtankesett

Vi er din partner gjennom hele livssyklusen. Det betyr at vi hjelper deg gjennom hele prosessen med innovasjonsstrategier, idémyldring rundt nye produkter og løsninger, forandringer i driftsmetodene eller med å legge grunnlaget for nye strukturer og oppsett. Vi kan skreddersy alle våre løsninger til dine behov basert på det aller beste fra våre eksperter.

HVA LERVERER VI

 • Grunnleggende endringer

  Vi hjelper våre kunder med å forvandle sine bedrifter for å utnytte sine kjernekunnskaper og begrensede investeringsressurser best mulig:

  • Digital transformasjon
  • Vurdering kjerne/kontekst
  • Produksjon for fremtiden
  • Partnerskap for globalisering og endring
  • Topp organisasjon og drift
 • Innovasjon og design

  Bruke innovasjon til å utforske nye løsninger, endre innovasjonstrendene i din bedrift eller revolusjonere dine produkters brukeropplevelse:

  • Innovasjon og transformasjon
  • Sambygging av løsninger
  • Forutsigende innovasjon
 • Innovative teknologier og løsninger

  Benytte teknologisk innovasjon til å levere nye og unike løsninger som får bedriften til å skille seg ut fra massene og oppnå økt fortjeneste.

Altran Norway Consulting er unik i industrien fordi den kombinerer ekspertise i handel, innovasjon, prosjekter og teknologi i ulike engineeringfelt for å løse utfordringene til hver enkelt kunde. Mike Sims VP Consulting Group