BILINDUSTRI

Bilprodusentene står overfor en ny kjørestil, ulike kraftteknologier, strengere miljøkrav og sterk etterspørsel etter smartutstyr. Derfor må de tenke nytt og fokusere på kjernevirksomhet og skape effektive økosystemer med strategiske partnere.

 •  

  $221 mrd.

  forventet verdi på ADAS-markedet i 2020 

 •  

  90 %

  av kjøretøyene vil være tilkoblet i 2020 

 •  

  41 millioner

  elbiler forventes solgt innen 2040 

UTFORDRINGEN

Bilindustrien står overfor en revolusjon. Nye aktører gjør sitt inntog på bilmarkedet med innovativ teknologi i bagasjen. Yngre generasjoner med ulike forventninger fostrer nye forretningsmodeller og opererer med ekstrem differensiering av produktporteføljen med en lang rekke bilvarianter. Samtidig fører strengere miljøkrav og sikkerhetsstandarder til betydelige investeringer for produsentene. Dette krever gjennombrudd på teknologifronten, f.eks. elkjøretøy og ny elektrisk/elektronisk arkitektur.

VÅRE LØSNINGER

 • Selvkjørende kjøretøy og smartløsninger

  Altran akselerer din innovasjon og integrasjon innen selvkjørende kjøretøy og smartløsninger ved å levere global ekspertise og fullgode løsninger
  Selvkjørende kjøretøy / ADAS
  Infotainment / Tilkobling
  Elektrisk/elektronisk arkitektur

 • Kraftoverføring og elektromobilitet

  Altran tar deg med til neste nivå med sin enestående ekspertise innen hybrid og elektrisk kraftoverføring, fra integrering til validering
  Elektrisk kraftoverføring
  Testing av kraftoverføring

 • Komplett kjøretøyutvikling

  Altran bistår deg med din komplette kjøretøyutvikling, med totalløsninger for design og produksjon, fra systemer til tilleggsprodukter
  Stil og design
  Klasse A overflatebehandling
  Karosseri
  Belysning
  Passiv sikkerhet
  Produksjon 4.0

ALTRAN_EMPLOYEE-GR

Over

6400

bilspesialister i 15 land

VÅRE CASE-STUDIER

 • Case-studie / PSA

  Vi leverer ekspertise til PSA, Europas nest største bilprodusent, på alle områder innen bilengineering, fra design av karosseri og mekanikk til avanserte og intelligente systemer om bord. Vår unike Industrialized GlobalShore® kombinert med Altrans særegne World Class Centers gjør PSA i stand til å dekke alle behov innen forskning, utvikling og engineering – både internt og i partnerskap med Altran. PSAs FoU-team har fokus på tjenester som tilfører merverdi, f.eks. smartløsninger og selvkjørende kjøretøy, og de vet de finner ekspertisen de trenger fra over 2000 Altran-ingeniører spredt utover hele verden.

Over

2000

ingeniører over hele verden er tilgjengelige for PSAs FoU-team

ALTRAN_PASSIVE-SAFETY_928x500

WORLD CLASS CENTER PASSIVE SAFETY

Denne WCC har fokus på simulering og fysisk testing, og bruker kunnskaper i engineering, simulering og testing for bilindustrien

Mer her

VÅRE EKSPERTISESENTRE

Innovasjon

Et unikt senter for stil og design

Senteret i Torino driver med forskning, utforming og utvikling av stil og design. Senteret samler designere, CAS-modellerere, designere av UX og grensesnitt samt VR-skjerm.

White Paper

Utfordringene med selvkjørende kjøretøy

For å lykkes må selvkjørende kjøretøy overkomme fem store utfordringer.

LAST NED

White Paper

Programdefinerte biler

Programvare spiller en nøkkelrolle i overgangen til selvkjøring.

LAST NED

Våre viktigste aktiva innen biler

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  Med ledende bilprodusenter og andre selskaper

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Omfattende kunnskaper

  innen design og utvikling i tillegg til produksjon

 • ALTRAN_RESEAU_2

  Tverrfaglig synergi

  Romfart, telekom, jernbane eller Semi-conductors

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Sømløse globale leveranser

  fra våre Global Delivery Centers over hele verden

 • ALTRAN_VOITURE_CONNECTEE

  Spesialiserte ekspertisesentre

  Passiv sikkerhet eller selvkjørende kjøretøy/ADAS

 • ALTRAN_3DPRINTING

  Innovativ teknologi

  f.eks. avansert arkitektur og 3D-printing