ENERGIINDUSTRI

Kraft- og forsyningsindustrien må investere i renere energikilder og utnytte dem effektivt, ha et nært kundeforhold og tilføre ny verdi til bedriften. Utstyrsprodusenter må tilpasse sitt produktutvalg og geografiske virksomhetsområde samtidig som de blir mer driftseffektive.

 •  

  48 %

  økning i verdens energiforbruk mellom 2012 og 2040 

 •  

  37 %

  andel fornybar energi i 2040 

 •  

  34 %

  forventet økning i CO2-utslipp mellom 2012 og 2040 

UTFORDRINGEN

Lave oljepriser har ført til begrenset leting og produksjon av olje og gass. Dette har hatt konsekvenser for inntektene til de tradisjonelle produsentene. Fokuset har i stadig større grad skiftet over på fornybare kilder som vind og sol. Samtidig har investeringer i kjernekraft økt i hele verden – både nye anlegg og det enorme markedspotensialet for demontering av gamle kjernekraftverk. Det digitale skiftet snur opp ned på hele energiverdikjeden og utfordrer aktørene til å oppnå bedre resultater og finne nye inntektskilder.

VÅR LØSNING

 • Industriengineering

  Altran leverer totalløsninger til kraftsektoren og utstyrsprodusenter for å styrke kvaliteten og produksjonen deres samt redusere kostnadene og oppfylle strenge sikkerhetsstandarder:

  • Kompliserte industrianlegg og prosjektledelse (fra bygging til demontering)
  • Kjernefysikk og engineering
  • Samsvar og sikkerhet (inkludert cybersikkerhet)
  • Instrumentering og kontroll
 • Digitalisering av energi

  Altran leverer skreddersydde IoT- og analysetjenester og løsninger for å bruke data som ny inntektskilde for kundene og styrke resultatene samtidig som cybersikkerheten ivaretas:

  • Digital strategi og veikart
  • Digitalisering av anlegg
  • Smartnett, med VueForge® for Electric Grid Asset Management
  • Analysetjenester, spesielt for å gjøre boring etter olje og gass mer effektiv
 • Energiskifte

  Altran har utviklet nøkkelekspertise i fornybar energi (vind, sol, vann og tidevann) og er en pålitelig partner for utviklingen og effektiviseringen av fornybare produkter og parker:

  • Bedriftsrådgivning og teknisk ekspertise
  • Design og utvikling av fornybare kraftmoduler og løsninger
  • Engineering og effektivisering av parker for fornybar energi
ALTRAN_EMPLOYEE-RG

Over

2,500

energispesialister i over 15 land

Innovation

VueForge®: Styring av strømnettet

Se hvordan vår integrerte plattform forlenger utstyrets levetid og medfører betydelige kostnadsbesparelser.

Innovation

RULES: a new tool for the nuclear industry

Our innovative solution offers a sophisticated means of evaluating nuclear plant life expectancy.

ALTRAN_ANALYTICS-TESSELA_928x500

World Class Center Analytics

Bruk av dataanalyseteknologi har bidratt til effektiv boring hos BP og innsparinger på $200 millioner.

Les mer

Våre ekspertisesentre

White paper

Sikkerhet og personvern i en verden av maskindreven Big Data

IoT og industriell Big Data-teknologi har ført til økende bekymring for sikkerheten.

LAST NED

Våre nøkkelfordeler i energi

 • ALTRAN_TYP_30YEARS

  Over 30 års

  erfaring i industrien

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  med store energiselskaper

 • ALTRAN_RESEAU

  Innovativt fotavtrykk

  gir fordeler for flere industrisektorer

 • ALTRAN-BEST

  Enestående løsninger

  for verdens energisektor

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Sømløs leveranse i verden

  fra vårt nettverk av Global Delivery Centers

 • Altran_SOLUTIONS

  Teknologisk ekspertise

  Omfattende industrispesifikk kunnskap

 • ALTRAN_CERTIFIED

  Samsvar

  med industriens standarder og krav