FINANS OG OFFENTLIG SEKTOR

Institusjoner søker å styrke sine konkurranseevner og lønnsomhet med nye driftsmodeller og investering i ny teknologi.

 •  

  41 %

  av finansdirektører mener at digitalisering er en mulighet 

 •  

  29 %

  potensiell digital verdi brukt på finanstjenester i 2016 

 •  

  $19 mrd.

  global fintech-finansiering i 2016 

UTFORDRING

Sektoren for finanstjenester er på vei inn i en omstrukturert epoke bygget på tre viktige faktorer: tung regulering, dempet lønnsomhet og økt konkurranse. Finanstjenester må inn med betydelige investeringer i digital og moderne teknologi for å oppfylle regler, konkurrere med fintech-selskaper og levere lønnsom avkastning til aksjeeierne. En stor utfordring.

Samtidig innfører det offentlige nye modeller for å bli mer effektiv, strømlinjeformet og oversiktlig, og de har som mål å tilby tjenester av bedre kvalitet med enklere tilgang og med større deltakelse fra borgerne.

VÅR LØSNING

 • Digital transformasjon

  Altran har inngått partnerskap med kundene sine for å fornye kundeopplevelsen og benytte kundedata i en totalløsning med ny modell:

  • Open Innovation og designtankegang: Fintech, Insurtech, Regultech
  • Agile team
  • Mobil
  • Analyse, Big Data og IoT-løsninger
  • Cybersikkerhet
  • Robotic Process Automation
  • Blockchain
 • Løsninger for kjernevirksomhet og regelsamsvar

  Altran hjelper deg med å sette opp innovative løsninger for kjernevirksomhet og for å oppfylle regler og forskrifter mer effektivt, samt styre risikoene bedre:

  • Integrering av løsninger for kjernevirksomhet for finanstjenester
  • Spesifikke løsninger for offentlig administrasjon
  • Globalt samsvar med regler og forskrifter
  • Finanskriminalitet/tiltak mot hvitvasking
  • Risikostyring
  • Kvalitetssikringstester
 • Utmerket drift

  Altran hjelper deg med “kjerne/kontekst” for å innføre en ekstra fleksibel leveringsmodell som gjør deg mer effektiv mens du sparer kostnader:

  • Lean Management og prosessoptimalisering
  • Styring av omstrukturering
  • Styring av produktlivssyklus (PLM)
  • Outsourcing av strategi og drift, bruk av Industrialized GlobalShore®
ALTRAN_EMPLOYEE-RG

Over 2400

konsulenter i finans og offentlig sektor over hele verden

VÅRE CASE-STUDIER

VÅRE CASE-STUDIER

ALTRAN_ANALYTICS-TESSELA_928x500

World Class Center Analytics

Eksperter i bruk av datakunnskap hjelper deg med en raskere beslutningsprosess, forbedret lønnsomhet, reduserte kostnader og bedre innovasjon enn konkurrentene.

Se hvordan

White paper

Levere verdi fra data

Fem regler for å sikre at du lykkes med dine analyseinvesteringer

Last ned

Våre nøkkelfordeler i finans og offentlig sektor

 • ALTRAN_ENGINEERING

  Omfattende kunnskaper

  i finanstjenester og offentlig sektor

 • Altran_SOLUTIONS

  Bedriftskunnskap

  kombinert med teknisk ekspertise

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Tverrnasjonal ekspertise

  for å lage nye bedriftsløsninger

 • ALTRAN_TYP_WCC

  3 World Class Centers

  som møter den digitale utfordringen

 • ALTRAN_TYP_IGS

  Industrialized GlobalShore® leveringsmodell

  benytter Altran Norway Delivery Centers i hele verden

 • ALTRAN_RESEAU_2

  Tverrfaglig synergi