HELSE

Det har kommet flere reguleringer med målsetting å forbedre opplevelsen for pasienten, og med vitenskapelige fremskritt kombinert med ny digital teknologi vil føre til en mer pasientrettet modell.

 •  

  $1,6 trillioner

  globale kostnader for medisin innen 2020 

 •  

  36 %

  av alle kostnader i 2020 brukt på spesialbehandling i utviklede markeder 

 •  

  75 %

  av pasientene som bruker digitale tjenester innen 2020 

UTFORDRING

Høyt prispress, økt etterspørsel etter innovasjon og verdi, behov for fokus på pasientene og stadige endringer i forskrifter, er en del av det skiftende landskapet som helseforetak står overfor.

Kvalitet og standarder er viktigere enn noe gang, samtidig som biotech og smart helse tilbyr et stort vekstpotensial.

VÅR LØSNING

 • Innovativ pasientrettet produktutvikling

  Altran leverer totalløsninger for å utvikle pasientrettet, sikkert og forskriftsmessig medisinsk utstyr og teknologi. Vi tilbyr unik kompetanse – fra produktdesign, kompleks systemengineering, menneskelige faktorer og mekanisk engineering gjennom programvare, elektronikk og trådløs kommunikasjon til markedstilgang og styring av produktlivssyklus:

  • Produktinnovasjon og design: “Fra konsept til prototype”
  • Produktutvikling og testing (ISO 13485 og 14971 Global Delivery Centers)
  • Kombinasjonsprodukter (Cambridge Consultants, en filial av Altran-gruppen)
  • Løsninger innen smart helse (inkludert cybersikkerhet)
 • Digitalisering av helse

  “For å følge med i digitaliseringstrendene og eksplosjonen av data leverer Altran Big Data-analyser og IoT-løsninger og tjenester, og hjelper helseselskaper med å omstrukturere og tjene på innhenting av data:

  • Digital strategi og veikart
  • Datavitenskap og analysetjenester
  • IoT-løsninger med VueForge®
  • IT og applikasjoner for helse”
 • Gode resultater i industrien og compliance

  Altran er en global leder i bedriftsprosess og produksjon, og leverer topp resultater i compliance:

  • Utmerket bedriftsprosess
  • Kvalitet og compliance: kvalitetsstyring, kvalitetssikring (inkludert retting) og kvalitetskontroll
  • Tilsyn
  • Prosessengineering (inkludert igangsetting og kvalifisering)
  • Produksjon 4.0
ALTRAN_EMPLOYEE-GY

2 500

dedikerte spesialister i 15 land

 • SKINTUITION: Hva om huden din kunne snakke?

  Vi har utviklet en ikke-invasiv metode for å finne ut av hudens hemmeligheter.

  Les mer her

 • GENZYME: Legge forholdene til rette for en ny strategi

  For å hjelpe Genzyme staket vi ut et veikart og foreslo endringer.

ALTRAN_LIS-PROCESS-EXCELLENCE_928x500

World Class Center Life Sciences Process Excellence

Vi leverer innovative rådgivningstjenester som definerer og effektiviserer dine kjerneprosesser og legger grunnlaget for omstruktureringer.

Les mer

White paper

Forbedre kvalitetssystemene gjennom et paradigmeskifte

Helsesektoren står overfor stadig mer krevende kvalitets- og samsvarskontroll.

Last ned

Våre nøkkelfordeler i helsesektoren

 • ALTRAN_TYP_30YEARS

  Over 30 års erfaring

 • ALTRAN_RESEAU

  Tverrfaglig ekspertise

  kombinert med gode ferdigheter på mange områder

 • ALTRAN_TYP_WCC

  Innovativt fotavtrykk

  støttet av dedikerte World Class Centers

 • ALTRAN_LIFECYCLE

  En unik utviklingsprosess for medisinsk utstyr

  ISO 13485 & 14971

 • ALTRAN_LOG-VUEFORGE

  VueForge® Connect

  En komplett og sertifisert IoT-plattform

 • ALTRAN_ANALYTICS-2

  Tverrfaglig sammenligning

  av prosesser og selskaper

 • ALTRAN_CERTIFIED

  Samsvar

  med internasjonale standarder og retningslinjer