LUFTFARTSINDUSTRI

Luftfartens ledende aktører må gjøre noe med sitt kroniske produksjonsetterslep og ta til seg mulighetene digitale teknologier byr på. Altrans omfattende tverrfaglige ekspertise hjelper dem med FoU, produksjon og bedriftsutfordringer.

 •  

  35,000

  luftfartøy trengs de neste 20 årene 

 •  

  6 %

  verdens flypassasjerer CAGR 2015-2020 

 •  

  $5,8 milliarder

  i inntekter fra underholdning og tilkobling på flyene i 2020 

UTFORDRINGEN

Problemet for industrien er ikke å selge fly. Det er å lage fly. Dagens etterslep for en ledende produsent utgjør 10 års produksjon. Digitalisering snur også opp ned på tradisjonelle modeller. Under slike forhold står aktørene overfor et bredt spekter med utfordringer som gjelder alt fra utvikling til raskere produksjon og innføring av nye tjenester. Dette krever nye ferdigheter, en ny tilnærming og nye virksomheter.

VÅR LØSNING

 • Avansert utvikling av luftfartøy

  Altran får fortgang i utviklingen av luftfartøy fra design til produksjon og kundeservice, med innovative totalløsninger som tar hensyn til økonomi, standarder og sikkerhet:

  • Flystruktur
  • Fluider og varmeengineering
  • Design og innovasjon av flyinteriør
  • Flyvningsfysikk
  • Board to Board Safety
  • Systemengineering og MBSE
  • Utvikling av nødvendige programvaresystemer
 • Hurtigere produksjon og Produksjon 4.0

  Altran hjelper deg med å raskt utvikle veikartet for din industri frem mot neste generasjon smart- og digitalfabrikker (Industri 4.0) ved å utnytte omfattende ekspertise og metoder i industrien:

  • Produksjon 4.0
  • Leveringskjede og kvalitetsstyring
 • Innovative tjenester og smartløsninger

  Altran hjelper deg med å utforme nye tjenester og finne nye inntektskilder. Selskapet baserer seg på en grundig forståelse av luftfartsindustrien og tverrfaglig erfaring fra industrianalyse og IoT Analytics:

  • VueForge IoT-løsninger
  • Tilkoblet luftfartøy
  • Styring av lufttrafikk / navigasjon
  • Vedlikehold, reparasjon og overhaling
ALTRAN_EMPLOYEE-GR

Over

3000

spesialiserte flyingeniører over hele verden

VÅRE CASE-STUDIER

Innovasjon

Utvikle intelligente strukturer i kompositt

Altran har jobbet med SARISTU, et stort integreringsprosjekt med mål om å redusere flyvekt og driftskostnader, samt oppnå aerodynamiske forbedringer.

ALTRAN_IOT-SOLUTIONS_928x500

World Class Center IoT Solutions

Våre eksperter leverer avansert kunnskap om utstyr, nettverk og plattformer som brukes til å gjøre driften mer effektiv og åpner for muligheter til bedriftsutvikling.

Les mer

VÅRE EKSPERTISESENTRE

 • Nye opplevelser på flyturen

  Vårt Center of Excellence Cabin ligger i Hamburg og er spesialisert i levering av komplette, innovative cabinløsninger basert både på passasjerenes behov og flyselskapets krav.

Våre sterke sider i luftfartsindustrien

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Verdensomspennende nettverk

  3000 spesialister

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  med industriens ledende aktører

 • ALTRAN_PORTFOLIO

  Bred tjenesteportefølje

  med innovative produktforbedringer

 • ALTRAN_ELECTRONIQUE

  Kompetanse til å bistå OEM

  med innovative produktforbedringer

 • Altran_SOLUTIONS

  Teknisk ekspertise og kunnskaper

 • ALTRAN_EUROPE

  Viktige aktører

  i europeisk luftfartsindustri