Produksjon 4.0

Vi benytter vår ekspertise i mange ulike industrier, vår omfattende kunnskap om fremvoksende teknologier og innovasjonsmetoder til å levere reelle forbedringer i dine produksjonsprosesser.

Hvorfor du trenger det

Industrien står overfor en reell revolusjon. Digital teknologi har ført til endringer i hele produksjonssystemet, til og med måten produktene blir designet.
Tyskerne kaller det Industri 4.0, amerikanere kaller det smartproduksjon, og i Frankrike heter det “”fremtidens industri””. Uansett hva det kalles, er ideen den samme: industrien befinner seg i starten av en stor revolusjon.

Hva den gjør

Vårt tilbud kalt Produksjon 4.0, består av en miks av konsulent- og ingeniørtjenester som tilbyr tekniske råd til bedrifter så vel som avansert produksjonsteknologi og iverksetting av nye, enklere prosesser og løsninger.
Løsningen er organisert rundt 4 hovedområder: fabrikk, smartfabrikk, digital og virtuell fabrikk, avanserte produksjonsteknologier.

Produksjon 4.0

Fremtidens fabrikker

Altran leverer tverrfaglig kunnskap, teknologisk ekspertise og innovativ tenkning som forvandler produksjonsprosessen.

VÅRE NØKKELTILBUD

 • Tilkoblet fabrikk

  I en verden der maskiner kommuniserer tett med hverandre og med miljøet rundt seg, trenger alle industriselskaper å utvikle sine evner til å håndtere, organisere og omforme datasett til meningsfull informasjon. Altran hjelper deg med å levere utmerkede resultater ved å få operatører, maskiner og prosesser til å snakke sammen.

 • Smartfabrikk

  Med en estimert datamengde på 2,5 exabyte skapt hver dag, og økningen i smartløsninger i alle fabrikkprosesser, er det en konkurransefordel å kunne organisere og bearbeide ulike data til brukbar informasjon.
  Altran produserer meningsfull informasjon om din produksjon basert på avansert analyse og kunstig intelligens.

 • Digital og virtuell fabrikk

  Med ny input og output av data, må vi tenke nytt for å samhandle med maskiner og fabrikkprosesser. Vi må lage nye grensesnitt som forenkler de ansattes jobb og forbedrer lønnsomheten deres.
  Altran hjelper deg med å effektivisere samhandlingen med maskiner og fabrikkprosesser gjennom innovative programvareløsninger.

 • Avanserte produksjonsteknologier

  Med høyere standarder og vekst i etterspørselen, er avansert teknologi i ferd med å bli den ultimate løsningen for å forbedre mengden og kvaliteten på produksjonen.
  Altran hjelper deg med å øke produktiviteten og fleksibiliteten ved å benytte neste generasjons teknologi: samarbeidende roboter, additive layer manufacturing, avanserte materialer osv.

Våre nøkkelfordeler

 • Altran_SOLUTIONS

  Bred kunnskap

  om produksjonsprosessene hos våre kunder

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Teknologisk ekspertise

  Tilgang til et bredt utvalg av teknologisk ekspertise

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Sterkt fokus på FoU