STYRE

Altrans styre

Siden 2008 har Altran vært ledet av et styre bestående av medlemmer som sitter i fireårsperioder. 40 % av våre ledere er eksterne. Både revisjons-, valg- og lønningsutvalgene ledes av uavhengige ledere.

 • Dominique Cerutti, Chairman
 • Apax Partners SA, represented by Maurice Tchenio
 • Christian Bret
 • Martha Heitzmann-Crawford
 • Sylvain Michel, employee representative
 • Nathalie Rachou
 • Gilles Rigal
 • Renuka Uppaluri
 • Jaya Vaidhyanathan
 • Thomas de Villeneuve
 • Henry Capelle, censor
ALTRAN_MEDIA_LIBRARY_1366

MEDIABIBLIOTEK

ALLE BIOGRAFIENE TIL ALTRANS STYREMEDLEMMER FINNES I VÅRT MEDIABIBLIOTEK

SE MEDIABIBLIOTEKET