STRATEGI

For å stimulere innovasjon og bygge opp en konkurransedyktig fordel, trenger våre kunder kunne støtte seg til verdens beste ekspertise på sitt eget og andre områder i industrien. Løsningen er Altran 2020 Ignition, en strategi som går ut på å levere verdifull kompetanse som gjør bedriften svært konkurransedyktig.

 •  

  € 3 milliarder

  Inntekt i 2020 

 •  

  15

  World Class Centers har den beste kompetansen på sitt område 

 •  

  Over 10 000

  Ingeniører i Global Delivery Centers innen 2020 

Veien fremover

Teknologisk innovasjon snur opp ned på alle industrier og ansporer til nytenkning av metodene som benyttes for utvikling og produksjonsprosesser. Det har blitt vanlig å sette ut FoU og engineering tjenester. For å bli mer konkurransedyktige søker våre kunder etter en global partner med tverrfaglig industriell kompetanse, som kan vise til siste nytt innen teknologi.

Fordelen med Altran

For å takle utfordringene i et marked i endring har vi satt opp en helhetlig strategi: Altran 2020 Ignition. Det overordnede målet er å øke både verdien og bredden av løsningene vi leverer til våre partnere. Derfor har vi utformet våre forretningsmodeller på nytt med tanke på morgendagens industrielle revolusjonen, samtidig oppfylle dagens behov hos våre kunder.

Fremtidig suksess

Suksess i en vidunderlig ny verden

Altrans administrerende direktør Dominique Cerutti forklarer hvordan vi er i stand til å levere effektive løsninger for utordringene i fremtiden.

Vår nøkkel til suksess

Nye omstendigheter krever helt nye metoder. Altrans totalløsninger gjør selskapet unikt og sørger for at våre partnere når sine mål.

ALTRAN_WCC_v2_928x500

World Class Centers

Økt merverdi med integrerte løsninger og verdens beste ekspertise.

Les mer

ALTRAN_INDUSTRIALIZED-GLOBAL-SHORE_928

Industrialized GlobalShore®

En global leveransekjede av tjenester innen engineering og FoU levert til en konkurransedyktig pris.

Les mer

Tradisjonell FoU under press

 1. Tid til Marked
  Raskere pris konkurranse kombinert med bredere produktutvalg og kortere Tid til Marked.
 2. Digital innovasjon
  Programvaresektoren stimulerer til verdiskapning og sammensatte økosystemer der alle bedriftene blir digitale.
 3. Gjennombruddsteknologi
  Tingenes Internett forvandler produkter, mens transport har blitt autonomous og Industri 4.0 snur opp ned på leveringskjedene.
 4. Global eller marginal
  Globale hotspots for investeringer i FoU er i stadig større grad eksterne i forhold til ressursene.
 5. Differensiering
  Bedrifter ønsker å konsolidere sine konkurransedyktige fordeler ved hjelp av alle tilgjengelige midler.
 6. Strenge regler og forskrifter
  Bedrifter må rette seg etter strenge regler og forskrifter og tåle økt innsyn fra samfunnet.