HELSE

Vitenskapelige og teknologiske fremskritt, samt nye forretningsmodeller og standarder er i ferd med å forandre helseindustrien. For å klare seg trenger sektorens bedrifter en tverrfaglig partner med en global tilnærming.

 •  

  $1072 milliarder

  Samlede inntekter i legemiddelindustrien i 2016 

 •  

  15%

  utgifter til FoU i 2016 

 •  

  20-30%

  Andel kvalitetsinvesteringer av sektorens samlede inntekter 

Ta utfordringen

Helse blir stadig mer komplisert. Selskaper må håndtere biotransformasjon, takle samsvar og endre leveringskjede og utstyr. Samtidig er de nødt til å tilpasse salgsmodellen, gjennomføre oppkjøp og holde styr på en globalisert virksomhet.

Den beste partneren

Vår Life Sciences Process Excellence World Class Center bruker innovative modeller og analyser – spesialutviklet for helsesektoren – for å definere og veilede prosesser og omstruktureringer. Vi har vist oss i stand til å sikre samsvar med standardene i helseindustrien, vi tilbyr en resultatorientert tilnærming innen alt fra revisjon og diagnose til implementering av FoU, produksjon, kvalitet, standarder og distribusjon. Vi bruker metoder som leverer bærekraftige resultater. Innovative løsninger utviklet in-house, brukes til å evaluere effektivitet og bred benchmarking av prosesser og konkurrenter.

Innovasjon

Best i verden

Vår World Class Center har satt opp kontorer nær sine kunder på sentrale steder, og benytter seg av et globalt nettverk av 2500 spesialiserte konsulenter for å hjelpe bedrifter med å forbedre viktige bedriftsprosesser.

Våre nøkkelfordeler

Quality Efficiency by Design for Operators

Dette er en operatørsentrert tilnærming designet for å forenkle de viktigste kvalitetssystemene brukt av operatører samtidig. Tilbudet baserer seg på forståelige metoder for å sikre brukervennlighet.

Quality Efficiency by Design for Business Processes

En organisert tilnærming for å dramatisk optimalisere kvalitetssikring og ha kontroll med bedriftsprosesser slik at resultatet blir mer stabilt og enkelt.

Cash Machine

En unik løsning for å øke gjennomgangshastigheten på et produksjonsanlegg med 40%, ha færre lagertellinger, lavere kostnader og finne en ny likevekt.

Round Cut Organization

En spesifikk tilnærming designet for å omstrukturere bedriften rundt kjernevirksomheten, og sikre en smidig og vellykket overgang.

VÅRE CASE-STUDIER

 • Redusere avvik

  Ved å halvere antall avvik forårsaket av menneskelige feil, hjalp vi et biotech-selskap med å kutte merkostnadene med tusenvis av euro per parti.

 • Supporting Enterprise Resource Planning

  Vi hjalp en markedsleder med å lansere et ERP-system for å styre sin leveringskjede av kliniske operasjoner og effektiviserte systemets hovedprosesser.

 • Forbedre serviceflyt

  Vi identifiserte flaskehalser og tiltak i et produksjonsanlegg for å øke gjennomgang, senke syklustid og frigjøre penger.

 • Kutte kostnader ved å sette ut myndighetspålagte oppgaver

  Vår løsning gjorde det mulig for filialen til et stort selskap å redusere kostnader forbundet med produktlivssyklusen via en progressiv outsourcing-plan.

White Paper

Et paradigmeskift for å optimalisere kvalitetssystemer

Optimalisere dokumentasjon og opplæring gjennom en operatørsentrert tilnærming

Last ned
Last ned