INNOVASJON OG DESIGN

Vi samarbeider med kundene og bruker strategi og innsikt til å hjelpe dem med å skape verdifulle forretningsmuligheter og sette dem ut i livet.

Takle utfordringen

I et stadig mer overfylt, usikkert og komplekst marked er det helt vesentlig å tolke markedsendringene og benytte seg av alle bedriftens fordeler.
Det krever spesifikk kunnskap og strategi for å kunne tilby verdifulle og differensierte produkter, tjenester, løsninger og erfaringer.
Altran Innovation & Design World Class Center har samlet globale spesialister for å hjelpe bedrifter med å utløse potensial og skape ny virksomhet i et vanskelig marked.

Den beste partneren

Vårt World Class Center består av foregangsfolk i industrien, som takler utfordringer innen strategi, forretninger og brukererfaring. Senteret bygger på en genuin kultur av anvendt innovasjon basert på en blanding av industridesignere, forskere, HR-eksperter, systemingeniører, artister, fysikere, psykologer, forretningsanalytikere, coaching-spesialister osv.
Vi jobber med å spre informasjon om fremtidens marked, gi innsikt, skape erfaringer som forandrer livet for og med mennesker, skape forretninger fra ideer, bygge produkter fra A til Å og forandre selskapenes tankesett og kultur.

Våre nøkkeltilbud

 • Hjelpe kunder med å treffe beslutninger om strategi og innovasjon

  Vi forutsier nye trender, teknologier, innovasjoner og fremtidig bruksmåter som kan få konsekvenser for våre kunders virksomhet slik at de er forberedt på det som kommer. Vi utfører spesifikk forskning og kommer med anbefalinger samt kontinuerlige forslag på hvordan bedriftene skal gå frem.

 • Designe og utvikle nye erfaringer, digitale løsninger, produkter og tjenester

  Vi hjelper kundene med å utvikle sine markeder ved å skape og designe brukertilpassede løsninger – nye erfaringer, produkter, tjenester og forretningsmodeller – og vi løser komplekse utfordringer i en rekke teknologiske sektorer.

 • Starte opp ny utvikling og forretningsmodeller

  Vi hjelper kunder med å forvandle nye konsepter til virkelighet. Det kan være i produktutvikling – fra design og prototyper til småskala serieproduksjon – og i utvikling av forretningsmodeller for å bekrefte posisjonering og etterspørsel ved bruk av etterprøvde, agile, skreddersydde prosesser.

 • Omstrukturere og revitalisere organisasjoner

  Vi gjør våre kunder i stand til å levere nye og innoverende løsninger, vi etablerer en kultur, organisasjon, prosesser og ferdigheter som hjelper dem med å nå sitt fulle vekstpotensial.

Vi måtte få tilbake vår kreative side. Vi vant ikke lenger, og manglende kreativitet var ett av hovedproblemene. Bob Bell Technical Director Renault F1 Team

Our case studies

 • Case study / Atlas Copco

  Atlas Copco is one of the world’s leading industrial tool companies. We help them develop their first rebar tier – the Knut 39. Rebar tiers are used at construction sites to secure rebars before concreting. The Knut 39 makes flat knots: a significant time-saver compared to prior designs. Project focus was ergonomic design – its weight distribution, grip characteristics and interaction.
  The main challenges were to get the complex mechanisms – feeding the wire, tying a knot and then cutting the wire – to function repeatedly. To set the scope for the development, we started with a technical evaluation, an ergonomic study and user research. The project continued with designers and engineers working closely together todeliver a user-friendly product.

 • Case study / Getinge

  Getinge is a global supplier of innovative solutions for Medical centers and Life Science. We assessed their existing infection-control prodcuts as a basis for planning their future product development roadmap. Infection-control prodcuts are used in hospitals to sterilize or clean medical equipment. Working in hospitals throughout Europe, we observed and interviewed stakeholders to gain insight into product usage, interaction and the purchase process. Information gleaned from the research enabled us to map the entire usage scenario for the infection-control prodcuts along with factors that determine the user experience. Our findings provided Getinge with a solid basis for strategic decision-making about future product development.

 • Case study / Endesa

  Endesa is one of the largest energy operators in the world, with a presence in over 30 countries and over 65 million customers. Using our proprietary Trend Radar methodology, we supply Endesa with robust and agile trend monitoring and an easy-to-understand Trend Radar Matrix, along with in-depth analysis of their business impact and technical and economic feasibility. Having the right information at the right time is critical for fostering innovation, enabling Endesa’s executives to make high-quality decisions on what new technologies to pursue to sustain a competitive advantage.

 • Case study / NATS

  Since 2012, we have been working with the UK’s leading provider of air traffic control services on making them the world leader in air traffic management. We began by training hundreds of people within NATS on our proprietary problem-solving process and on our design processes and methodologies. We then launched a series of successful service and Ux design projects, including the flagship HMI project that attracted some of the strongest new product adoption and buy-in rates ever seen in the business. We are now developing a program to define the company’s future strategy.

 • Case study / Red Cross Spain

  Red Cross Spain wanted to innovate with a new solution for medication adherence among elderly people, based not on available technology but on understanding their needs and motivations. We helped them to uncover insights into this segment based on well-being and medication intake and built on them to invent several new concepts. The selected solution – which includes elements of emotion, game-playing and family bonding – is being developed into a Proof-of-Concept by Altran, Red Cross Spain and a remote support partner.

 • Case study / Bioprocess Control

  Bioprocess Control develops automated systems for measuring biogas in plant-based resources. As part of our active collaboration, we supplied an in-depth product development project that includes industrial and mechanical design along with usability. After optimizing the product’s design to ensure an easy-to-use solution that is suitable for restricted spaces, we now assemble Bioprocess Control’s main products and ship them directly to the company’s end users.

The Altran Innovation Team has always found solutions to the various problems that have arisen in BBVA with a different approach, creativity, knowledge and access to an international network of experts Patrick Warnez