CAMBRIDGE CONSULTANTS

Idag har teknologibaserade lösningar mer än någonsin en avgörande roll att spela i business transformation.

Bakgrund

“Företag på alla marknader är tvungna att följa med i de vågor av teknologisk innovation som förändrar landskapet till oigenkänlighet. Hur kan man lyckas hålla sig kvar på krönet av dessa vågor utan att bli översköljd? Framgångsrika företag förlitar sig inte på banbrytande innovationer som uppstår av en tillfällighet. De inser att de själva kan se till att de uppstår och skapar ett klimat som uppmuntrar medarbetarna att komma med nya genomgripande idéer. Det är vår uppgift att hjälpa dem att uppnå detta mål.

Det tog 38 år för radion att locka 50 miljoner lyssnare. Facebook hade 600 miljoner användare efter sex år.

Över

55 år

av banbrytande produktutveckling

DET VI KAN BIDRA MED

Vi tillhandahåller tjänster för utveckling av produkter och tjänster inom engineering, från teknologibaserad strategi och idéutveckling till produktionsöverföring, och levererar innovativa lösningar för kortare ledtider, ökad avkastning på investeringar och minskade risker.

 • Innovationsförvaltning

  Våra beprövade kreativa processer fyller på flödet av innovationer, från strategiska visioner till genombrott för specifika produkter.

 • Maskinteknik

  Vi har den expertis och de resurser som krävs för att leverera en beprövad och optimerad lösning utformad för kostnadseffektiv produktion.

 • Programvara

  Vi utvecklar robust programvara i alla storlekar och grader av komplexitet genom att använda flexibla processer och redskap.

 • Signalbehandling & algoritmer

  Med hjälp av vår expertis behandlar vi komplexa signaler och omvandlar data till värdefull information och kunskap.

 • Fysik

  För många av våra framgångsrika produktutvecklingar krävs att vi är experter på tekniker som flödesteknik, materialvetenskap, optik och tillämpad matematik.

 • Konsulttjänster för teknikutnyttjande

  Vår djupa expertis inom marknader och processer hjälper dig till lönsam tillväxt.

 • Mänskliga faktorer & industridesign

  Med hjälp av metoder som sätter människan i centrum kan vi leverera lösningar som användare har lätt att ta till sig och som fungerar på ett säkert sätt under verkliga förhållanden.

 • Elektronik & ASIC

  Vår metod för systemdesign inom elektronik kan tätt integreras med fasta program och programvara, mekatronik och styrsystem, liksom med en rad olika sensortekniker.

 • Radio- & RF-system

  Vi utmanar vedertagna uppfattningar för att skapa nya lösningar som hjälper dig till differentiering på området för trådlös kommunikation.

 • Sensortekniker

  I våra projekt använder vi en mångfald teknologier som tillhandahåller såväl högpresterande som kostnadseffektiva lösningar.

 • Lansering av nya produkter

  Som en del av vår kompletta tjänst för produktutveckling följer vi din produktdesign hela vägen fram till fullskalig volymtillverkning.

 • Syntetisk biologi

  För att hjälpa dig att klara av den kommande revolutionen inom bioteknik överbryggar vi klyftan mellan biologi och affärsverksamhet med hjälp av teknologi.

Våra nyckeltillgångar

 • ALTRAN_EMPLOYEES

  Över 700 medarbetare i världsklass

  levererar kunskap inom tvärvetenskaplig teknik för att lösa kundernas problem

 • ALTRAN-BEST

  Expertis i världsklass

  inom nyckelteknologier som stimulerar våra målmarknader

 • ALTRAN_TOOLS

  Avancerade processer och verktyg

  som möjliggör de snabbaste ledtiderna

 • ALTRAN_3DPRINTING

  Över 30 000 kvadratmeter

  fullt utrustade laboratorier och prototypanläggningar

 • ALTRAN_RESEAU

  En stor bredd av verksamheter

  som effektivt kan överföras mellan sektorer