BIOVOTION: Framtiden för digital hälsoutrustning

Altran hjälper Biovotion att utveckla diskreta och säkra lösningar för hälsoövervakning som gör det möjligt för såväl konsumenter som patienter att välja positiva livsstilsbeteenden och optimera sin hälsa.

Stöd till innovation

För att omvandla insikt till verklighet behöver nya bolag fokusera på sin kärnkompetens och sin strategi för ledtider. De måste utforska nya områden och det kräver ytterligare expertis inom teknik, organisation och bestämmelser som Altran kan bidra med. Vi har ställt vår tvärindustriella erfarenhet till Biovotions förfogande genom rutinerade, välorganiserade team från Altrans kompetenspool som utgör ett komplement till entusiasmen i detta dynamiska nybildade företag – på så vis kan Biovotion fokusera på den verksamhet det är bäst på.

Altran förser oss med rätt expertis vid rätt tidpunkt på en rad områden så vi kan inrikta oss på det som är viktigast för oss. Andreas Caduff CEO för Biovotion

Genomförandet av vårt uppdrag

Altrans center för innovation och produktutveckling i Frankrike har gett rådgivning till Biovotion inom användarupplevelse (UX) och design av användargränssnitt (UI) för en ny generation av mobila applikationer. Samtidigt implementerar ett team från vårt globala leveranscenter i Portugal med hjälp av metoder för flexibel projektledning kontinuerligt versioner av mobilappen med högt mervärde och motsvarande cloud-integration. Vårt schweiziska team sköter samordningen av vårt bidrag till Biovotions huvudkontor i Schweiz där vi ger handledning internt och stöder engineering för generella system och uppfyllande av bestämmelser för medicinsk utrustning.

Nycklar till framgång

 • ALTRAN_PERSONNALISATION-PASSIVESAFETY

  Användbara inblickar

  Data med användarspecifika och prediktiva hälsomodeller

 • ALTRAN_SOLUTIONS

  Byggd för att växa

  Öppen för tredjeparts innovation och integration

 • ALTRAN_WIFI

  Lätt att använda

  Automatisk drift och trådlös laddning