COMPASS: Revolutionerar passagerarupplevelsen

Altrans expertis inom big data-analys hjälper det brittiska järnvägsnätet att utveckla en verklig "hot standby" som kommer att förbättra effektiviteten dramatiskt under signalfel.

Alla system passar

Det brittiska järnvägsnätet har valt ut Altran för nästa fas av projektet COMPASS för digitala järnvägar för drift vid trafikstörningar. Efter att framgångsrikt ha genomfört de två första delarna av projektet har vi nu påbörjat arbetet för att demonstrera lösningen på järnvägsnätets testningsanläggning innan början av 2018.

Genom ett projekt som COMPASS kan vi visa upp det allra bästa inom ingenjörsdesign med högt mervärde och dra nytta av över 30 års samarbete med de största bolagen inom många sektorer. Mike Simms CEO för Altran UK

Genomförandet av vårt uppdrag

COMPASS bygger på vår banbrytande plattform VueForge® och använder en kombination av satellitpositionering och trådlös kommunikation för att förse tågklarerare med betydligt större visibilitet vid eventuella nätverksproblem. Genom avancerad dataanalys samlas information in från en rad olika källor för att möjliggöra säker och effektiv genomfart av flera fordon genom ett tillfälligt blockerat område.

altran_gif_compass

Nycklar till framgång

  • ALTRAN_UI

    Flexibelt och enkelt gränssnitt

  • ALTRAN_LOWCOST

    Enklare installation och lägre utbildningskostnader

  • ALTRAN_SOLUTIONS

    Återhämtningsförmåga och flexibilitet i driften