ENGIE: Utforma en digital vägkarta för industritillgångar

Altran stöder ENGIE - den internationella energikoncernen - under den första fasen av företagets program för digital drift genom att analysera möjliga effekter av den digitala omvandlingen på prestandan på ENGIE:s industritillgångar.

DESIGNA EN DIGITAL FRAMTID

Global uppvärmning, klimatförändringar och banbrytande teknologier förändrar den globala energimarknaden. För att ligga steget före i denna nya industriella revolution har ENGIE gjort digitalisering till en av sina fyra strategiska prioriteringar. De behövde en erfaren partner i samband med sin digitala transformation: för utvecklingen av en vision och en vägkarta för deras industritillgångar och för att leda implementeringen av färdvägen med fokus på verkliga operativa resultat och mätbara värden.

ALTRAN_Yves-legelard_QUOTE
ENGIE har som mål att vara banbrytande i energisektorns omvandling. Tack vare sitt djupgående tvärindustriella kunnande var Altran ett självklart val för utformningen av vår vägkarta. YVES LE GÉLARD Executive Vice President för ENGIE

Genomförandet av vårt uppdrag

Altran levererar utvidgade konsulttjänster till ENGIE för utveckling dels av en digital vägkarta, dels industriella användningsfall. Detta kommer att ge ENGIE möjlighet att utveckla sina befintliga tillgångar till ett bestånd av förstärkta tillgångar och ett högpresterande operatörsnätverk som fungerar i en integrerad miljö.

Allt vi gör hos ENGIE styrs av att vi vill:

 • påverka anläggningens drift och underhåll positivt
 • använda rätt konstruktion, rätt teknologi och rätt teknik
 • utvärdera värde och resultat

Nycklar till framgång

 • ALTRAN_BEST

  Förbättrade operatörer

  Underlättar beslutsfattande och förbättrar säkerhet och resultat

 • ALTRAN_AUGMENTED

  Förstärkta tillgångar

  Optimerar värdet genom prediktivt underhåll

 • ALTRAN_SOLUTIONS

  Global intelligens

  Ökar effektiviteten på koncernnivå

 • ALTRAN_RESEAU

  Ett nytt ekosystem

  Som främjar digital omställning