CONSULTING

Banbrytande digital teknologi med utökade och komplexifierade tillsynsregler, besparingskrav, allt snabbare tempo och intäktskrav tvingar företag att se över alla aspekter inom verksamheten.

Varför Altran?

Vi lever i en värld driven av innovationer. En värld inom vilken traditionella affärsmässiga och tekniska tillvägagångssätt inte längre ger företagen lösningar som bevarar långsiktig konkurrenskraft.
Altran hjälper dig att bemöta dagens affärs- och tekniska utmaningar genom ett samspel mellan bred bransch expertis, tvärindustriell kompetens och starka färdigheter inom innovation, verksamheter och teknologi, allt i engineering anda.

Bemöta dagens affärs- och tekniska utmaningar i engineering anda.

Som partner genom hela livscykeln, finns vi vid din sida under hela resans gång och kan hjälpa dig finjustera innovativa strategier, komma upp med nya produkter och lösningar, förändra din verksamhet eller lägga grundpelarna för nya lösningar och produktdesign. Vi anpassar varje lösning till dina behov genom att ta vara på det bästa inom Altrans expertis.

VAD VI LEVERERAR

 • Grundläggande förändringar

  Vi hjälper våra kunder att förvandla sina verksamheter för att maximera sina huvudegenskaper och optimera begränsade investeringsressurser:

  • Digital förvandling
  • Core Vs. Context bedömning
  • Tillverka för framtiden
  • Globalisering & transformativa partnerskap
  • Organisationell & operativ excellens
  • Tillverka för framtiden
 • Innovation & design

  Vi utgår från innovationens styrka och skissar nya lösningslandskap, förvandlar din organisations innovationskultur och revolutionerar dina produkters användarerfarenhet:

  • Innovativ förvandling
  • Samskapande lösning
  • Omvälvande förebyggande
 • Banbrytande teknik & lösningar

  Vi tar vara på styrkan i omvälvande teknik för att erbjuda innovativa och transformativa lösningar som möjliggör nya höjder inom kassagenererande marknadsdifferentiering:

  • Product Disruption Strategies
  • Data Insight & Analytics
  • Safety & Security Assurance
Altran Sweden Consulting har inget motstycke inom branschen eftersom vi sammanför affärskunskap, innovation och operativ och teknisk expertis för att förverkliga visionen ur branschdrivet ingenjörsperspektiv och anpassar lösningarna till varje kunds specifika utmaningar. Christopher Miles VP Consulting Group