ALTRANS AKTIE

Altran_Investor_hotline-1366-lr

EN TELEFONLINJE FÖR DIG

Altran har satt upp en särskild telefonlinje för sina aktieägare som är öppen från kl.9 till kl.19, måndag till fredag.

+33 800 07 02 04