FINANSIELL INFORMATION

   Altran_Investor_hotline-1366-lr

   EN TELEFONLINJE FÖR DIG

   Altran har satt upp en särskild telefonlinje för sina aktieägare som är öppen från kl.9 till kl.19, måndag till fredag:

   +33 800 07 02 04