ENERGISEKTORN

Sektorn för elproduktion och tekniska försörjningssystem måste investera i renare energikällor, använda tillgångarna och samspelet med kunderna optimalt och ta vara på värdet från den digitala omvälvningen. Tillverkare av utrustning behöver anpassa sina produktportföljer och geografiska räckvidd, samtidigt som de förbättrar sin operativa effektivitet.

 •  

  48 %

  ökning av världens energiförbrukning mellan 2012 och 2040 

 •  

  37 %

  andel av kraftproduktionen från förnybara energikällor år 2040 

 •  

  34 %

  beräknad ökning av koldioxidutsläpp mellan 2012 och 2040 

UTMANINGEN

De låga oljepriserna har lett till en begränsning av utforskning och produktion av olja och gas och påverkat intäkterna för traditionella producenter. Fokus ligger alltmer på förnybara energikällor som vindkraft och solenergi. Samtidigt ökar investeringarna i kärnkraft över hela världen – både i nya installationer och i den enorma potentiella marknaden för avveckling. På samma gång omdefinierar den digitala transformationen hela energisektorns värdekedja och ställer aktörerna inför utmaningen att förbättra resultaten och skapa nya intäktsflöden.

VÅRT UTBUD

 • Industriteknik

  Altran levererar ingenjörstjänster i form av end-to-end lösningar till energibolag och tillverkare av utrustning för att höja deras tekniska kvalitet och prestanda och samtidigt optimera kostnader och uppfylla stränga krav och säkerhetsstandarder:

  • Komplexa industriella installationstekniker och projektledning (från byggnation till avveckling)
  • Kärnfysik och engineering
  • Regelefterlevnad, säkerhet (inklusive cybersäkerhet)
  • Instrumentering och kontroll
 • Digitalisering av energisektorn

  Altran tillhandahåller skräddarsydda IoT- och analystjänster och lösningar för att omvandla data till nya intäktsflöden för sina kunder och öka de industriella resultaten samtidigt som cybersäkerheten garanteras:

  • Digital strategi & färdväg
  • Digitalisering av anläggningar
  • Smarta nät med VueForge® för Electric Grid Asset Management
  • Analystjänster, särskilt för att öka effektiviteten för borrning inom olje- och gasindustrin
 • Energiomställning

  Altran har utvecklat nyckelkompetens inom förnybar energi (vind, sol, vatten och tidvatten) och vi är en betrodd partner för utveckling och optimering av förnybara produkter och anläggningar:

  • Affärskonsulttjänster och tekniska konsulttjänster
  • Design och utveckling av moduler och lösningar för förnybar energi
  • Engineering inom och optimering av förnybara anläggningar
ALTRAN_EMPLOYEE-RG

Över

2,500

energispecialister i över 15 länder

Innovation

VueForge®: Electric Grid Asset Management

Här får du veta mer om hur vår integrerade plattform förlänger tillgångarnas livslängd och genererar betydande kostnadsbesparingar.

Innovation

RULES: a new tool for the nuclear industry

Our innovative solution offers a sophisticated means of evaluating nuclear plant life expectancy.

ALTRAN_ANALYTICS-TESSELA_928x500

World Class Center Analytics

Tessella - vårt världsklass center för Analytics använder data science för att påskynda beslutsfattandet.

Mer information

Våra expertiscenter

White paper

Säkerhet och integritetsskydd i en värld av maskindriven big data

IoT- och industriell Big Data-teknologi ger upphov till en växande oro över säkerheten.

Ladda ner

Våra nyckeltillgångar inom energi

 • ALTRAN_TYP_30YEARS

  Över 30 års

  Erfarenhet inom industrin

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  Med de största energiaktörerna

 • ALTRAN_RESEAU

  Innovativt fotavtryck

  Som främjar tvärindustriella synergier

 • ALTRAN-BEST

  Förstklassiga lösningar

  Som hanterar hela energivärdekedjan

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Sömlös leverans över hela världen

  Genom vårt nätverk av Global Delivery Centers

 • Altran_SOLUTIONS

  Teknologisk expertis

  Djupgående industrispecifikt affärskunnande

 • ALTRAN_CERTIFIED

  Regelefterlevnad

  Av normer, standarder och krav inom industrin