FINANS & OFFENTLIG SEKTOR

Institutioner strävar efter att stärka sin konkurrenskraft och öka lönsamheten med nya driftmodeller och genom att investera i ny teknik.

 •  

  41 %

  av finansvärldens chefer ser den digitala omställningen som en möjlighet 

 •  

  29 %

  av det potentiella digitala värdet genererades av finanstjänster år 2016 

 •  

  19 Md $

  global finansiering i Fintech 2016 

UTMANINGEN

Sektorn för finanstjänster är på väg in i ett skede av förändringar som huvudsakligen har tre orsaker: sträng reglering, minskad lönsamhet och ökad konkurrens. Sektorn för finanstjänster kommer att tvingas göra betydande investeringar i digitala spetsteknologier för att följa regelverket, konkurrera med Fintech-bolag och leverera konkurrenskraftig avkastning till aktieägarna. En stor utmaning.

Samtidigt omorganiseras offentliga förvaltningar för att bli mer effektiva, ändamålsenliga och transparenta, då de strävar efter att tillhandahålla tjänster av högre kvalitet som är mer tillgängliga och som stärker medborgarnas medverkan.

VÅRT UTBUD

 • Digital transformation

  Altran samarbetar med organisationer som vill förnya kundresan och kundens upplevelse och utnyttja kunddata med hjälp av designtänkande och end-to-end lösningar:

  • Öppen innovation och designtänkande: Fintech, Insurtech, Regultech
  • Agile feature team
  • Mobilitet
  • Analyser, big data & IoT-lösningar
  • Cybersäkerhet
  • Automatisering genom robotprocesser
  • Blockchain
 • Lösningar för kärnverksamhet & regelefterlevnad

  Altran kan hjälpa dig installera innovativa lösningar för din kärnverksamhet, med effektivare regelefterlevnad och förbättrad riskhantering:

  • Integration av lösningar för kärnverksamheten inom sektorn för finanstjänster
  • Specifika lösningar för offentliga förvaltningar
  • Global regelefterlevnad
  • Bekämpning av ekonomisk brottslighet / penningtvätt
  • Risk Process Mining
  • IT-kvalitet för kritiska test
 • Operational excellence

  Altran hjälper dig under processen för “kärnverksamhet / sammanhang” med en mycket flexibel leveransmodell som gör det möjligt att öka effektiviteten och samtidigt reducera driftskostnaderna:

  • Lean Management och processoptimering
  • Förändringsledning
  • Produktlivscykelhantering (PLM)
  • Outsourcing strategi & outsourcing verksamhet, utnyttjande av Industrialized GlobalShore®
ALTRAN_EMPLOYEE-RG

+ 2 400

Konsulter inom finans & offentlig sektor världen över

VÅRA EXPERTISE CENTERS

Våra fallstudier

ALTRAN_ANALYTICS-TESSELA_928x500

World Class Center Analytics

Experter på datavetenskap som hjälper dig att påskynda evidensbaserat beslutsfattande, förbättra lönsamheten, reducera kostnader och "ut-innovera" konkurrenter.

Lär dig mer om hur vi gör

White paper

Vi skapar mervärde ur data

Vårt Center of Excellence Cabin i Hamburg levererar kompletta, innovativa kabinlösningar från en och samma leverantör. Vi sätter konsumenten i centrum och tar hänsyn till såväl passagerarnas behov som flygbolagens krav.

Ladda ner

Våra nyckeltillgångar för finans & offentlig sektor

 • ALTRAN_ENGINEERING

  Djupgående kännedom

  Om finanstjänster och offentlig sektor

 • Altran_SOLUTIONS

  Affärskunnande

  I kombination med teknisk expertis

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Gränsöverskridande expertis

  För att utforma innovativa affärslösningar

 • ALTRAN_TYP_WCC

  3 World Class Centers

  För att klara utmaningen med den digitala omvandlingen

 • ALTRAN_TYP_IGS

  Leveransmodellen Industrialized GlobalShore®

  Baseras på Altrans Global Delivery Centers världen över

 • ALTRAN_RESEAU_2

  Tvärsektoriella synergier