FLYGINDUSTRI

Flygindustrins ledande aktörer måste lösa problemet med den kroniska eftersläpningen i produktionen och ta till vara de digitala teknologiernas möjligheter. Altrans omfattande tvärindustriella spetskompetens hjälper dem att ta itu med sina R&D-, produktions- och affärsutmaningar.

 •  

  35,000

  flygplan kommer att behövas under de kommande 20 åren 

 •  

  6 %

  årlig ökning av antalet flygpassagerare i världen 2015-2020 

 •  

  5,8 miljarder $

  i intäkter från underhållning och smarta lösningar ombord år 2020 

UTMANINGEN

Det är inte försäljning av flygplan som är problemet för denna industri utan tillverkning av flygplan. Den aktuella eftersläpningen för en ledande tillverkare motsvarar 10 årsproduktioner. Digitaliseringen innebär även en omvälvning för traditionella modeller.
I denna miljö i snabb utveckling måste aktörerna hantera ett brett spektra av utmaningar, från övergången till stegvis utveckling till frågan om upptrappning av produktionen och utveckling av nya tjänster. Detta främjar nya strategier och nya verksamheter, vilket kräver helt nya kompetenser.

VÅRT UTBUD

 • Avancerad utveckling inom flygindustrin

  Altran påskyndar din flygplansutveckling från design till produktion och kundtjänster med vår innovativa end-to-end kapacitet samtidigt som vi tar itu med dina nya utmaningar inom miljö, regleringar och säkerhet:

  • Flygplansstrukturer
  • Fluider och värmeteknik
  • Kabindesign & innovation
  • Flygfysik
  • Säkerhet med board-to-board
  • Systemteknik och modellbaserad systemteknik
  • Utveckling av system för säkerhetskritisk programvara
 • Upptrappning av produktionen och Industri 4.0

  Altran förbättrar resultatet av din upptrappning och hjälper dig att utforma en industriell vägkarta inför nästa generations smarta och digitala produktion (Industri 4.0), tack vare vår omfattande expertis och metoder för industrimiljöer:

  • Manufacturing 4.0
  • Leveranskedja och kvalitetsstyrning
 • Banbrytande tjänster & smarta lösningar

  Altran stärker din innovation inom området för nya tjänster och intäktsflöden genom sin goda kännedom om flygindustrin och sin tvärindustriella erfarenhet av industriell analys och IoT-analys:

  • VueForge IoT-lösningar
  • Anslutna flygplan
  • Flygledning / flygnavigering
  • Underhåll, reparation och översyn
ALTRAN_EMPLOYEE-GR

Över

3,000

specialiserade flygingenjörer över hela världen

VÅRA FALLSTUDIER

Innovation

Utveckling av intelligenta kompositstrukturer

Altran har medverkat i SARISTU, ett storskaligt integrationsprojekt som syftar till att reducera flygplansvikter och driftskostnader och förbättra aerodynamisk prestanda för specifika flygprofiler

ALTRAN_IOT-SOLUTIONS_928x500

World Class Center IoT Solutions

Våra experter erbjuder avancerat kunnande om utrustning, nätverk och plattformar för att förbättra driftseffektiviteten och möjligheterna till affärsutveckling.

Mer information

Våra nyckeltillgångar för flygindustrin

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Ett världsomspännande nätverk

  3,000 operativa specialister

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  Med ledande aktörer inom hela industrin

 • ALTRAN_PORTFOLIO

  Brett utbud av tjänster

  Som täcker hela värdekedjan

 • ALTRAN_ELECTRONIQUE

  Bevisad kapacitet att hjälpa OEM-företag

  Att lansera innovativa produktförbättringar

 • Altran_SOLUTIONS

  Teknisk expertis och kunnande

 • ALTRAN_EUROPE

  Viktiga aktörer

  inom europeisk flygindustri