LIFE SCIENCES

Den ökade regleringen i syfte att förbättra vårdresultaten har gjort regelefterlevnad till en fråga som väcker starka känslor samtidigt som vetenskapliga framsteg och nya digitala teknologier driver på utvecklingen mot en mer patientcentrerad modell.

 •  

  1,6 biljoner $

  globala utgifter för läkemedel i världen innan år 2020 

 •  

  36 %

  av de utvecklade marknadernas totala utgifter kommer att gå till specialläkemedel år 2020 

 •  

  75 %

  av patienterna kommer att använda digitala tjänster innan år 2020 

UTMANINGEN

Ett starkt tryck på kostnader och priser, ökad efterfrågan på innovation och bevisat mervärde, behov av att fokusera på patientengagemang och ständiga förändringar av regleringar och risker ingår i det föränderliga klimat som life sciences-bolag måste hantera. Frågor som rör kvalitet och regleringar har blivit högaktuella samtidigt som bioteknologi och smarta hälsolösningar erbjuder nya och stora möjligheter till tillväxt.

Life sciences- och medtech-bolag måste utveckla kapacitet för data från den verkliga världen för att visa på mervärde och anpassa sig till patientcentrerade modeller genom teknologiska framsteg och öka samarbetet inom hälso- och sjukvårdens ekosystem.

VÅRT UTBUD

 • Innovativ patientcentrerad produktutveckling

  Altran är en end-to-end partner för utveckling av patientcentrerad och säker medicinsk utrustning och teknologi som uppfyller kraven. Vi levererar en unik sammansättning av kompetenser till våra kunder – från produktdesign, komplex systemteknik, mänskliga faktorer och maskinteknik genom programvara, elektronik och trådlös kommunikation till marknadstillträde och hantering av produktlivscykeln:

  • Produktinnovation & design: “Från koncept till prototyp”
  • Produktutveckling & testning (ISO 13485 & 14971 global delivery centers)
  • Kombinationsläkemedel (Cambridge Consultants, ett dotterbolag till Altran-koncernen)
  • Anslutna hälsolösningar (inklusive cybersäkerhet)
 • Digitalisering av life sciences

  För att hjälpa life sciences-bolag att hantera en allt snabbare utveckling mot digitalisering och dataexplosionen levererar Altran lösningar och tjänster för big data-analys och IoT som hjälper dem att förändra sin verksamhet och organisation och skapa mervärde ur data :

  • Digital strategi & färdväg
  • Datavetenskap & analystjänster
  • IoT-lösningar med VueForge®
  • IT och applikationer inom hälsovård
 • Industriell prestanda och regelefterlevnad

  Altran är en världsledande aktör inom affärsprocesser och tillverkningskvalitet som garanterar förstklassig regelefterlevnad och prestanda:

  • Spetskompetens inom affärsprocesser
  • Kvalitet & regelefterlevnad: system för kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring (inklusive avhjälpande åtgärder) & kvalitetskontroll
  • Frågor som gäller regleringar
  • Processteknik (inklusive driftsättning & behörighet)
  • Manufacturing 4.0
ALTRAN_EMPLOYEE-GY

2 500

specialister i 15 länder

 • SKINTUITION: Tänk om din hud kunde tala

  Vi har utvecklat en icke-invasiv metod för att avslöja hudens hemligheter.

  Läs mer här

 • GENZYME: Bana vägen för en framväxande strategi

  För att hjälpa Genzyme anförtroddes vi uppgiften att ta fram en vägkarta och tillhandahålla förändringsledning.

Våra expertiscenter

 • Intelligenta system

  Vi hjälper dig med design, genomförande och industrialisering av intelligenta och sammanlänkade system. Vi använder elektronik, programvara och smarta lösningar för att säkerställa ledtider, konkurrenskraft och resultat

 • Maskinteknik

  Vi erbjuder de mest avancerade teknologierna och tjänsterna för att utforma, analysera och bygga produkter – vi har kapacitet att reducera ledtider och utvecklingskonstnad.
  Vårt erbjudande:
  Systemteknik och prototyputveckling
  Virtuell Design
  Virtuell validering

ALTRAN_LIS-PROCESS-EXCELLENCE_928x500

World Class Center Life Sciences Process Excellence

Vi tillhandahåller innovativa konsulttjänster för att definiera och optimera processerna i din kärnverksamhet och ge stöd vid förändringar i organisationen.

Mer information

White paper

Ett paradigmskifte som leder till optimerade kvalitetssystem

Mot bakgrund av allt större utmaningar inom life sciences krävs fullständig kontroll över produktkvalitet och regelefterlevnad.

Ladda ner

Våra nyckeltillgångar för life sciences

 • ALTRAN_TYP_30YEARS

  Över 30 års erfarenhet

 • ALTRAN_RESEAU

  Tvärsektoriell expertis

  I kombination med hög tvärvetenskaplig kompetens

 • ALTRAN_TYP_WCC

  Innovativt fotavtryck

  Med stöd av specialiserade World Class Centers

 • ALTRAN_LIFECYCLE

  En unik utvecklingsprocess för medicinsk utrustning

  ISO 13485 & 14971

 • ALTRAN_LOG-VUEFORGE

  VueForge® Connect

  En komplett och certifierad IoT-plattform

 • ALTRAN_ANALYTICS-2

  Benchmarking mellan olika sektorer

  Av processer och företag

 • ALTRAN_CERTIFIED

  Efterlevnad

  Av internationella industristandarder, bestämmelser och riktlinjer