RYMD-, FÖRSVAR- & SJÖFARTSINDUSTRIN

Försvarsindustrin förväntas möta säkerhetsutmaningar samtidigt som nytillkomna aktörer förvandlar rymden till en blomstrande industri. Altran är en global aktör som använder spetskompetens för att underlätta för befintliga och nya aktörer att klara sina R&D-, produktions- och affärsutmaningar.

 •  

  202 Md €

  Storleken på marknaden för cybersäkerhet år 2021 

 •  

  11,5 Md $

  Storleken på marknaden för obemannade luftfartyg år 2024 

 •  

  7,53 Md €

  Den europeiska rymdindustrins försäljning år 2015 

UTMANINGEN

Säkerhetsproblem och investeringar i säkerhet är centrala frågor i hela världen och försvarsindustrin står under stark press för att modernisera sin kapacitet. Samtidigt genomgår rymdindustrin en industriell omställning eftersom utforskning av rymden, återvinning av rymdskrot och turism skapar nya perspektiv. Tillsammans med nya kundbehov – som skydd mot cyberattacker – och framväxten av icke-traditionella konkurrenter leder denna utveckling till en stark press på befintliga aktörer inom den globala försvars- och rymdindustrins värdekedja.

VÅRT UTBUD

 • Kortare ledtider och snabbare nedtrappning

  Vi förkortar ledtiden till marknaden genom att kombinera flexibla metoder och end-to-end tjänster, från banbrytande produktutveckling till Industri 4.0:

  • Manufacturing 4.0
  • Kvalitet
  • Satellit- och uppskjutningsteknik
  • Systemteknik och MBSE
  • Maskinteknik och fysik
 • Banbrytande tjänster & smarta lösningar

  Vi stärker ditt utbud av innovativa digitala tjänster genom vår djupa kännedom om flygindustri och vår tvärindustriella erfarenhet av industriella analyser och IoT som tillämpas på heterogena vektorer och plattformar:

  • Intelligenta och anslutna system (flygelektronik, marksystem & drift, smarta obemannade system, smarta lösningar för underrättelser i realtid, globala kommunikationer)
  • Innovation & design (inklusive Design to X)
  • Analyser
  • Digital transformation
  • VueForge® IoT-lösningar
 • Säkerhet

  Vi skapar end-to-end tjänster som integrerar smarta och innovativa lösningar med hjälp av big data-teknologier och industriella analyser för underrättelsesystem (från cybersäkerhet till nationell säkerhet):

  • Säkerhet
  • Skydd
ALTRAN_EMPLOYEE-GY

Över

1,000

specialiserade ingenjörer världen över

Case study

Portable Onboard Printer 3D

Producing a system of automated additive manufacturing aboard the International Space Station.

ALTRAN_ANALYTICS-TESSELA_928x500

World Class Center Analytics

Vi ansvarar för de avancerade analyser som ligger till grund för den Europeiska rymdorganisationens projekt Solar Orbiter.

Mer information

Våra expertiscenter

White paper

Sju principer att följa för att uppnå säkerhet och integritetsskydd

Den ökande användningen av IoT och Big Data har lett till oro beträffande säkerheten.

Ladda ner

Våra nyckeltillgångar för rymd-, försvar- & sjöfartsindustrin

 • ALTRAN_PARTNERSHIPS

  Partnerskap

  Med Europas främsta satelliter och tillverkare

 • ALTRAN_LIFECYCLE

  Täckning av hela produktlivscykeln

  I varje steg av utvecklingen

 • ALTRAN_EUROPE

  Partnerskap

  Med Europas ledande aktörer inom försvarsindustrin

 • ALTRAN_CERTIFIED

  Täckning

  Stort utbud av försvarsprodukter

 • ALTRAN_WORLDWIDE

  Lösningar i världsklass

  För obemannande system

 • Picto security

  Nyckelaktörer

  Inom säkerhet och cybersäkerhet