Altran Cloud Center

Altran levererar expertkompetens och utvecklingsteam för migrering, utveckling och förvaltning av lösningar och tjänster främst baserade på Microsoft Azure.

Why you need it

Många organisationer kämpar för att dra nytta av möjligheterna som den digitala transformationen erbjuder, men saknar intern kapacitet, kompetens eller sitter fast i gamla system. Altran Cloud Center erbjuder ett antal tjänster med målet att möjliggöra utvecklandet av nya skalbara, digitala tjänster, samt att vara en långsiktig strategisk partner inom förvaltning av dessa.

What it does

Altran Cloud Center erbjuder expertise inom Innovationsstrategier, DevOps, Analytics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Virtual och Mixed reality med Microsoft HoloLens, och utveckling av custom web eller mobillösningar. Vi erbjuder managerade tjänster, utvecklingsteam, rådgivande tjänster och rapid prototyping av digitala tjänster till proof of concept (PoC) eller minimum viable product (MVP). Vi arbetar också med plattformstjänsterna i Microsoft Azure oh erbjuder tjänsteutveckling på exempelvis Cognitive Services eller Cortana Intelligence Suite.

Our key assets

  • Senior kompetens

    Vårt erfarna team är garant för våra leveranser

  • Skalbarhet

    Vår globala kapacitet att utöka våra större åtaganden

  • Innovation

    30+ års erfarenhet av att driva innovativ utveckling