Altran Digital Workplace

En mobil digital arbetsplats med färdig intranätfunktionalitet för alla era medarbetare. Byggt på Microsoft SharePoint och Office 365, både för molnet och on-prem.

Why you need it

Altran Digital Workplace släpper lös kraften i Office 365 och stärker gemenskapen i er organisation och blir en driftkaft för förändringsarbete och kulturskapande. Dessutom möjliggör Altran Digital Workplace att det värdeförstörande silos som traditionellt skapas i en organisation rivs ner genom lösningens enkelhet och öppenhet. Altran Digital Workplace är ett intranät för alla medarbetare och inte bara för den traditionella kontorsarbetaren.

DIGITAL

Altran Digital Workplace

From Youtube

What it does

Altran Digital Workplace är vår prisbelönta paketerade intranätlösning baserat på Micrsofts produktivtetsplattform. Lösningen fungerar både på era egna interna servrar och i Microsofts molntjänster (Office365 och Azure). Funktionaliteten är framtagen utifrån erfarenheter från våra många intranätprojekt som vi genomfört och ger er som kund ett snabbare och mer kostnadseffektivt intranätinförande.

ADW grundpaket omfattar följande delar:

 • Startsida
 • Nyhetsportal
 • Personalhandbok / Medarbetarsidor
 • Organisations- och avdelningssidor
 • Resursbibliotek/dokumentportal
 • Samarbetsportal
 • Kunskapsportal
 • Personsök och personprofiler
 • Navigation
 • Notifieringar
 • Sökfunktionalitet
 • Mobilitet
 • Flerspråksstöd
 • Användarmanual
 • Stöd/ramverk för integration med externa system

En av de främsta anledningarna till att välja ADW är att det är mer kostnadseffektivt att använda ADW istället för att bygga ett nytt intranät från grunden. Genom åren har vi sett att 70-80% av funktionaliteten hos våra intranätkunder är återkommande och därför har vi valt att paketera detta i ADW. Med ADW får du alltså tillgång till de bästa framtagna funktionerna i våra över 100 intranät projekt.En annan fördel med ADW är också att all diskussion vad gäller kravställning, funktionalitet/utseende etc. kan göras grafiskt istället för att man sitter och förklarar. Vi har sett att detta arbetssätt är effektivare och därmed också värdeskapande för er som kund.

Arbeta där du är

ALTRAN_ADW_Device