CoherenSE® SV

 •  

  100 M

  kodlinjer för en lyxbil 

 •  

  62 %

  av fordonen kommer år 2025 att vara utrustade med ADAS 

 •  

  $60 Bn

  marknaden för maskin- & programvara för självkörande fordon (jämfört med 0.5 miljarder $ år 2015) 

En programvaruplattform för nästa generations intelligenta fordon och maskiner.

Varför behöver du det här?

Fordonsteknik har snabbt blivit otroligt komplicerat, på grund av de många elektroniska enheterna och allt mer programvara.

CoherenSE® är en lösning som frigjorts från begränsningarna i den traditionella systemarkitekturen. Lösningen har en framtidssäker plattform så att fordonssektorn kan erbjuda sina kunder bättre tjänster under kommande år.

Vår profil

CoherenSE® is a software solution developed by Altran that accelerates and makes possible advanced automotive features such as autonomous driving. It uses a modular approach to deliver full control of the vehicle and manage the growing complexity of systems throughout the product lifetime. Thanks to CoherenSE®, vehicles of the future will be able to be customized and updated like smartphones, but with automotive grade quality, safety and cyber-security built in.

CoherenSE®

Programvara för nästa generation intelligenta maskiner

CoherenSE påskyndar och banar väg för avancerad programvarubaserad fordonsteknik, som exempelvis självkörande fordon.

VÅRA NYCKELERBJUDANDEN

Inblick

CoherenSE® hela historien

En ny fordonskonstruktion som bemästrar kraven från nästa generation.

Ladda ner
Ladda ner