Manufacturing 4.0

Vi använder vår expertis inom flera olika industriområden och vår omfattande kunskap inom ny teknologi och innovativa metoder för att leverera mätbara förbättringar av dina tillverkningsprocesser.

Varför behöver du det här?

Industrin är redo för en verklig revolution. Digital teknik har lett till att hela produktionssystemet ses över, t.o.m. det sätt på vilket produkterna utformas på.

Tyskarna kallar det “industri 4.0”, amerikanerna “smart tillverkning” och i Frankrike är fenomenet känt som “framtidens industri”. Vilken term som än används är idén densamma: industrin befinner sig i gryningen av en större revolution.

Hur fungerar det?

Vår Manufacturing 4.0-lösning är en mix av konsult- och ingenjörstjänster som erbjuder företagen tekniska råd både om högteknologiska produktionslösningar och implementering av nya processer och lösningar på verkstadsgolvet.

Lösningen har utformats kring 4 större fokusområden: ansluten fabrik, smart fabrik, digital & virtuell produktion, högteknologiska produktionslösningar.

Manufacturing 4.0

Framtidens fabriker

Altran tillhandahåller tvärindustriell kunskap, teknologisk expertis och innovativt tänkande för att förända tillverkningsprocessen.

VÅRA NYCKELERBJUDANDEN

 • Ansluten fabrik

  In en värld där maskiner kommunicerar brett med varandra och den omgivande miljön, krävs att alla industrier utvecklar sin förmåga att hantera, organisera och snabbt omvandla data till meningsfull information. Altran hjälper dig att uppnå bättre resultat genom att koppla ihop operatörer, maskiner och processer.

 • Smart fabrik

  Med en uppskattad datamängd på 2,5 hexabyte som skapas varje dag och den ökande mängden smarta lösningar i alla produktionsprocesser, är det en konkurrensfördel att kunna organisera och bearbeta olika data till användbar infomation.

  Altran producerar meningsfull information om din produktion baserad på avancerad analys och artificiell intelligens.

 • Digital & virtuell produktion

  Med ny input och output av data måste vi tänka ut ett nytt sätt att interagera med maskiner och fabriksprocesser. Vi måste ta fram nya gränssnitt som förenklar de anställdas jobb och förbättrar deras produktivitet.

  Altran hjälper dig att effektivisera samverkan mellan maskiner och fabriksprocesser genom innovativa programvarulösningar.

 • Högteknologiska produktionslösningar

  Med strängare standarder och ökade tillväxtkrav håller avancerad teknologi på att bli den ultimata lösningen för förbättrad kvantitativ och kvalitativ produktion.

  Altran hjälper dig att öka produktivitet och flexibilitet tack vare nästa generations teknologi: samarbetande robotar, 3D-printing, avancerade material, osv.

Våra nyckeltillgångar

 • Altran_SOLUTIONS

  Omfattande kunskap

  om våra kunders tillverkningsprocesser

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Teknologisk expertis

  Tillgång till bred teknologisk expertis

 • ALTRAN_ENGINEERING_2

  Kraftig fokus på R&D