Intelligent Industri

Capgemini er banebrytende for intelligent industri.

Den neste fasen av den digitale transformasjon er her. Bedrifter fokuserer nå på hvordan de kan digitalisere viktige industrielle deler av virksomheten sin og bruk av programvare, data og ny generasjon trådløs tilkobling for å revurdere hva de gjør og hvordan de gjør det.

 

Intelligent Industri, drevet av data, er utviklingen av Industry 4.0. Den raske utviklingen av viktige teknologier som 5G, Edge computing, Artificial Intelligence (AI) og Internet of Things (IoT) betyr at alle typer selskaper innenfor helse, bilindustri, produksjon, til og med service, kan begynne å gjøre forretninger på en ny måte.

Å bygge mer intelligente virksomheter

Industrielle selskaper har allerede gjennomgått betydelige transformasjoner, spesielt innenfor bedriftsledelse, ettersom digital teknologi har ført til nye kundeopplevelser, samt nye salgs- og markedsføringstjenester og utvikling av e-handel. For kontoransatte betyr det større automatisering av prosesser som støtter bedriftsfunksjoner.

 

Nå må disse selskapene – og snart alle selskaper – fokusere på hvordan de viktigste industrielle delene av virksomheten deres skal digitaliseres. Dette vil gjøre det mulig for dem å tenke nytt angående sine produkter og prosessene de tilbyr kundene, samt tenke nytt om sin egen virksomhet og også finne på nye tjenester.

Takket være intelligent automatisering og andre måter å legge til intelligens i hele verdikjeden, blir alt et selskap gjør digitalisert, noe som fører til nye plattformer og porteføljer, og til slutt mer lønnsomme og bærekraftige virksomheter.

Fremtiden er intelligent

Ved å ta en intelligent industri-tilnærming, vil bedrifter kunne frigjøre bølger av innovasjon på tvers av alle dimensjoner av hva de gjør, og hvordan de gjør det:

 

  • Intelligente produkter og systemer: smarte og tilkoblede, slik at de kan forbedres kontinuerlig takket være tilbakemeldinger i nåtid
  • Intelligent drift: muliggjør at forsyningskjeder, fabrikker, anlegg og nettverk kan bli mer effektive og billigere å drive
  • Intelligente tjenester og support: der produkter blir sentrum for økosystemer, noe som fører til nye forretnings- og inntektsmodeller.

 

Helt delvis takket være vår komplette integrasjon med Altran, er vi den eneste globale partneren med både dybden innen produktteknikk og bredden av muligheten til å mestre data, og distribuere teknologi i stor skala. Vi har erfaring og ekspertise for å hjelpe våre kunder med å innovere og differensiere i dette dynamiske rommet.

 

Oppdag hvordan Capgemini kan hjelpe virksomheten din med å utnytte det som er mulig når alt er intelligent og drevet av data.

 

 

Overview

Intelligent Industry - Powered by data

Intelligent Industry allows companies to transform data into insight and actions.

Download