ANSÖK

SEARCH FOR A JOB

Hur du ansöker

Genom att använda din personliga My Altran-sida kan du enkelt:

  • hitta det rätta jobberbjudandet för dig
  • ansöka om tjänster snabbt och enkelt
  • hantera alla dina ansökningar

 

  1. Din ansökan kommer att ses över av våra HR- och operativa team och besvaras personligen.
  2. Om din ansökan är framgångsrik, blir du kallad på en första intervju, då målet är att lära känna dig, presentera Altran och bedömma din motivation för tjänsten som erbjuds.
  3. Om den intervjun går bra, blir du kallad till en andra intervju då vi bedömmer dina tekniska och personliga färdigheter, samt dina beteendemönster i professionella sammanhang.
  4. Du kan sedan bli kallad till en tredje intervju som leds av enhetens högsta chefer. Den är designad att bekräfta tidigare bedömningar och ta upp specifika aspekter av ditt kontrakt.
  5. Om allt känns rätt, hålls ett möte som slutför din rekrytering.