FÖRETAGSSTYRNING

Altran är ett aktiebolag som leds av en bolagsstyrelse och en verkställande kommitté. Styrelsen utnämnde i juni 2015 Dominique Cerutti till styrelseordförande och CEO.

ALTRAN_MEDIA_LIBRARY_1366

MEDIA

BIOGRAFIER OM SAMTLIGA ALTRANS STYRELSEMEDLEMMAR FINNS I VÅRT MEDIABIBLIOTEK

BLÄDDRA I VÅRT MEDIABIBLIOTEK