BOLAGSSTYRELSE

Altrans bolagsstyrelse

Sedan 2008 förvaltas Altran av en bolagsstyrelse vars medlemmar utnämns på fyra år. Fyrtio procent av våra styrelsemedlemmar är oberoende. Såväl revisions- som nominerings- och lönekommittér leds av oberoende styrelsemedlemmar.

 • Dominique Cerutti, Chairman
 • Apax Partners SA, represented by Maurice Tchenio
 • Christian Bret
 • Martha Heitzmann-Crawford
 • Sylvain Michel, employee representative
 • Nathalie Rachou
 • Gilles Rigal
 • Renuka Uppaluri
 • Jaya Vaidhyanathan
 • Thomas de Villeneuve
 • Henry Capelle, censor
ALTRAN_MEDIA_LIBRARY_1366

MEDIABIBLIOTEK

BIOGRAFIER OM SAMTLIGA ALTRANS STYRELSEMEDLEMMAR FINNS I VÅR MEDIABIBLIOTEK

BLÄDDRA I VÅRT MEDIABIBLIOTEK