AVANCERAD TILLVERKNING

Industrin står för en verklig utveckling. Lanseringen av digital teknologi har lett till man nu ser över hela produktionssystem och även sättet man designar produkter på.

 •  

  90%

  minskning av oplanerat utrustningsrelaterat driftstopp tack vare industriella IoT-lösningar 

 •  

  75%

  produktivitet förstärkt när kollaborativa robotar används 

 •  

  50%

  minskning i tyngden av en standard bil för 5 passagerare tack vare 3D-printing 

Möta utmaningen

Mängden ny tillgänglig teknik för tillverkningsprocesser skapar helt nya möjligheter att förbättra fabrikernas produktivitet. WCC Advanced Manufacturing hjälper ledande industrier att välja rätt strategier för att kunna nyttja all fördelar av Industri 4.0-revolutionen.

Din valda partner

Vårt Advanced Manufacturing World Class Center erbjuder kvalitativa förbättringar i tillverkningsprestanda. Värdet levereras av ett enda team med operativ erfarenhet inom din industri, expertis inom innovationsmetodologi, bred kunskap i ny teknik och direkt tillgång till praxis inom andra industrier.

VÅRA FALLSTUDIER

 • Digitalisering av verksamheter

  Ett av världens ledande företag inom energisektorn gav oss förtroendet och uppdraget att definiera en digital strategi och en omvandlingsplan för hela verksamhetens energiproduktion, transport och distribution.

 • Avancerad prestanda simulering

  En stor flygplanstillverkare stod framför en betydande ökning i produktionskapaciteten. Vi utvecklade en stokastisk fabriksmodell för att simulera olika scenarier och identifiera potentiella flaskhalser i förväg.

 • Förbättra arbetsplatsens konkurrenskraft

  En tillverkare av flamskydd behövde öka sin konkurrenskraft. Vi ledde företagets tekniska, kulturella och organisationsmässiga förvandling och ökade produktiviteten på plats med 25%.

Innovation

Framtidens fabriker

WCC Advanced Manufacturing hjälper de största inom industrin i valet och verkställandet av den senaste industriella tekniken för att förbättra tillverkningsverksamheten.

Våra nyckelerbjudanden

Övervakningsteknik för tillverkning
Vi plockar ut det bästa ur Industri 4.0-teknologin och berättar för dig vad som passar din miljö, och när.

Tillverkningsstrategi
Vi erbjuder en strategisk och omvandlingsbaserad vägkarta med return-on-investment.

Tillverkningsomvandling
Vi ser till att din omvandlingsplan blir av, från verkstadsgolvet till leveransen av anpassade lösningar.”