LIFE SCIENCES PROCESS EXCELLENCE

Framsteg inom vetenskapen och tekniken, nya affärsmodeller och utvecklande regelverk förvandlar Life Sciences-industrin. För att lyckas behöver industriaktörerna en tvärsektoriell partner med ett globalt tillvägagångssätt.

 •  

  1 072 miljarder $

  totala intäkter från läkemedelsindustrin år 2016 

 •  

  15%

  R&D spenderat år 2016 

 •  

  20-30%

  representerar kvalitativa investeringar i industrins totala intäkter 

Möta utmaningen

Life Sciences är en alltmer krävande miljö. Företag måste hantera biotransformation, master compliance och omvandlingar av leveranskedjor och industriella tillgångar. Samtidigt måste de anpassa sig till försäljningsmodeller, förvalta sammanslagningar och globaliseringar av verksamheten.

Din valda partner

Våra Life Sciences Process Excellence World Class Center använder innovativa metoder och mätningar – specifikt utvecklade för Life Sciences – för att definiera och leda kärnverksamhetsprocesser och organisationsomvandlingar. Med påvisad expertis i att garantera efterlevnad av hälsomyndigheters regelverk, erbjuder vi ett målinriktat tillvägagångssätt från granskning och diagnos till verkställande för R&D, tillverkning, kvalité, regelefterlevnad och distribution, genom att applicera förändringsmetoder hos ledningen som levererar hållbara fördelar. Innovativa mätningar – utvecklade in-house, – används för att bedömma effikaciteten, plus omfattande benchmarking av processer och konkurrenter.

Innovation

Bäst i världen

Våra World Class Center har öppnat kontor på viktiga platser och har tillgång till ett globalt nätverk av 2 500 specialiserade konsulter som hjälper företag förbättra nödvändiga affärsprocesser.

Våra nyckelerbjudanden

Quality Efficiency by Design for Operators

Ett hollistiskt operatör-fokuserat tillvägagångssätt, designat att förenkla de viktigaste kvalitetssystemen som används av operatörer samtidigt. Erbjudandet grundar sig på omfattande metoder som garanterar ett rätt-första-gången tillvägagångssätt för alla arbetsinstruktioner som ges.

Quality Efficiency by Design for Business Processes

Ett organiserat tillvägagångssätt för att drastiskt rationalisera kvalitetsförvaltningssystem och få kontroll över verksamhetsprocesser som erbjuder bättre stabilitet och förenklingar.

Cash Machine

En unik lösning för att öka produktionskapaciteten på en fabrik med upp till 40%, minska inventarie, minska kostnader och uppnå bättre balans.

Round Cut Organization

Ett specifikt tillvägagångssätt som är designat att omforma din organisation runt kärnverksamheten, samtidigt som vi på ett framgångsrikt sätt hanterar övergången.

VÅRA FALLSTUDIER

 • Minskar deviationer

  Genom att halvera antalet deviationer orsakade av mänskligt fel, hjälpte vi ett biotechbolag dra ner på onödiga kostnader med hundratusentals euros per parti

 • Underlättar planering av företagsressurser

  Vi hjälpte en gigant på marknaden att lansera ett ERP-system som styr leveranskedjorna för kliniska operationer och effektiviserade systemets huvudprocesser.

 • Förbättrar service resultat

  Vi identifierade flaskhalsar och åtgärder att vidta vid en steril produktionsanläggning – vilket ökade produktionskapaciteten, minskade cykeltiden och lösgjorde miljoner euros.

 • Minskar kostnaderna genom att oursourca obligatoriska uppgifter

  Vårt tillvägagångssätt gjorde det möjligt för en huvudaktör att minska kostnaderna för lifscykelförvaltningen av sina produkter via ett avancerat sätt att lägga ut på entreprenad.

WHITE PAPER

Ett paradigmskifte för att effektivisera kvalitetssystem

Rationalisera dokumentation och utbildning genom ett operatörfokuserat tillvägagångssätt

Ladda ner
Ladda ner