PASSIVE SAFETY

Konsumentefterfrågan och ökade juridiska standarder driver motorfordons säkerhetskrav framåt. Vår unika domänexpertis hjälper OEM:s att utveckla morgondagens motorfordon inom ramen för begränsande tid och kostnader för utvecklingen.

 •  

  120 +

  engagerade passive safety experter 

 •  

  20

  kunder i över 20 länder 

 •  

  1

  världsomspännande försäljnings- och tjänstenätverk för vår testutrustning 

Möta utmaningen

Fordonsindustrin använder mycket lätta strukturer och nya material för att uppnå betydande minskning i fordonens vikt, vilket leder till smartare bränsleförbrukning. Samtidigt krävs det att säkerhetsstandarden uppfylls eller t.o.m. höjs. Virtuell utveckling väljs för att förkorta utvecklingscykler och minska kostnaderna. Vårt Passive Safety World Class Center har unik expertis i virtuell simulering, fysiska tester och testverktyg, samt bred ingenjörskunskap. Därför kan vi leverera virtuella simuleringsresultat och starka engineering-rekommendationer för motorfordons säkerhet, samt ett stort antal passive safety testanläggningar.

Din valda partner

Altran har utvecklat ett unikt antal färdigheter och tjänster runt motorfordons passive safety. Vi följer tanken att alla obligatoriska tjänster som simulering, engineering, testning och verktyg ska komma från en och samma tillhandahållare. Med denna branschkunskap kan vi erbjuda engineering-rekommendationer och helt ta över ansvaret för utvecklingen. Våra påvisade positiva resultat under nästan 20 års framgångsrik säkerhetsutveckling inger trygghet för morgondagens projekt. Altrans expertis i motorfordons aktiva säkerhet och förarassistanssystem möjliggör fullständigt integrerade säkerhetslösningar.

Utrustning för motorfordon

En tryggare framtid

Med utvecklings- och testanläggningar i Österrike, Tyskland, USA och Kanada, hjälper vi tillverkare och institutioner att erbjuda ultimat säkerhet för fordons användare och utsatta väganvändare.

Våra nyckelerbjudanden

Simulering & virtuell testning

Vi erbjuder pålitliga virtuella simuleringsresultat kombinerade med stark ingenjörskunskap om motorfordons säkerhet.

Testning

Vi erbjuder ett stort antal passive safety tester, inklusive snabb dokumentation och resultatanalys. Om så önskas kan vi göra kortsiktiga ändringar i testutformningen för ytterligare testning.

Testutrustning

Vi erbjuder ett stort antal passive safety testutrustningar som ger högsta möjliga felfrihet med maximerad automatisering för bästa testeffektivitet.

Engineering

Vi erbjuder all nödvändig simulering, engineering och testningskunskap, samt lokalt verkställande på din anläggning

VÅRA FALLSTUDIER

 • Kollisionstest vid låg hastighet för premium OEM

  Vi levererade fullständiga testningstjänster för ett scenario med kollision vid låg hastighet, inklusive testutveckling, verkställande, datautveckling och testutrustning.

 • Fotgängare och testverktyg för interiörsäkerhet

  Designat för rätt-första-gången testning med minimala handläggningstider, erbjuder vårt nyckelfärdiga kollisionstestsystem pålitlig data för flera olika OEM:s runt om i världen.

 • Sidoskyddssystem för premium sportbilar

  Vi hjälpte en ny högpresterande elektrisk bil att uppnå säkerhetsmål som följer internationella bestämmelser med ett minimalt antal prototyper och förkortad utvecklingstid.

 • Automatiserat testsystem för airbag

  Världens ledande leverantör av airbags, inflatorer och säkerhetsbälten använder sig av våra Microsys SureFire testsystem för att leverera imponerande testningsäkerhet, felfrihet och användbarhet.